Tørken gør Danmark til nettoimportør af korn

Tørken har reduceret Danmarks produktion af korn fra ca. 9,5 mio. ton i et normalt år til 6,5 mio. ton. Dermed bliver Danmark nettoimportør af korn.

Gennem en årrække har den samlede danske produktion af korn ligget på 8,8 til 9,7 mio. ton, mens forbruget af korn til foder og industriformål har ligget på ca. 7,8 mio. ton korn. Overskudsproduktionen af korn i Danmark har medført, at Danmark gennem en årrække har haft en årlig eksport af korn på 1 til 2 mio. ton.

Det bliver der ændret på i år.

Tørken har nemlig reduceret den samlede kornproduktion i Danmark til ca. 6,5 mio. ton.

Dermed skal Danmark i stedet for at eksportere korn i år importere korn.

Dakofo vurderer, at Danmark har en negativ balance på 1,5 mio. ton korn, og derfor bliver nettoimportør af korn i år.

"Handelsstrømmene er vendt. Det er en ny situation, hvor vi skal finde nye handelskanaler. Situationen bliver ikke lettere af, at mange af vores nabolande også har været hårdt ramt af tørken", siger Asbjørn Børsting, direktør i Dakofo, som er brancheforening for korn- og foderstofhandelen i Danmark.

Balance er tippet

"Normalt eksporterer Danmark korn. Eksporten af maltbyg tegner sig normalt for ca. én mio. ton, som hovedsagelig sælges til Tyskland, Benelux-landene samt andre europæiske lande. Derudover har vi en eksport af primært hvede, hvoraf en stor del sælges i Nordafrika", siger Asbjørn Børsting.

Han tilføjer, at Danmark fortsat vil have en betydelig eksport af maltbyg, men at den bliver væsentlig mindre end normalt. Derimod vil den danske eksport af hvede blive vekslet til import.

"Præcist hvad, der skal importeres, afhænger af prisrelationerne, og lige nu er majs relativt billigt sammenlignet med hvede. Derfor kan der blive tale om at importere en del majs", siger Asbjørn Børsting.

Forbrug uændret

Det suverænt største forbrug af korn i Danmark er til foder. Det ligger på ca. 7 mio. ton. Derudover formales der ca. 370.000 ton årligt til mel, gryn med videre, ligesom der bliver brugt ca. 270.000 ton korn til udsæd.

Selvom der fra flere sider bliver talt om, at produktionen af slagtesvin i Danmark vil falde i den kommende tid, så mener Asbjørn Børsting, at det danske forbrug af korn vil være stort set uændret frem til næste års høst. Dog får det betydning, om næste års høst i både Danmark og de lande, vi handler med, bliver tidlig i 2019.

Sidst Danmark var nettoimportør af korn, var i 2004, men dengang var der tale om betydeligt lavere mængder.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle