Tørketab: Sådan er Seges kommet frem til 6,4 mia. kr.

Seges’ vurdering af landbrugets tab grundet tørken har set detaljeret på både køb og salg, fordele og ulemper.

Der ligger detaljerede beregninger bag Seges vurdering af, hvad tørken koster landbruget i år. Torsdag morgen kom det seneste bud på 6,4 mia. kr., næsten en mia. kr. mere end vurderingen fra juli.

Seges har set detaljeret på mange faktorers betydning, og der er tale om langt mere end et slag på tasken.

Høstudbytterne er meget lavere end normalt – de er faktisk historisk langt under en gennemsnitshøst. Omvendt er priserne på for eksempel korn steget de seneste uger. Der er regnet med en kornpris på 140 kr. pr. hkg. Det hjælper planteavlerne lidt, men er dyrt for husdyrbrugerne. Samlet set vil en prisstigning på korn øge landbrugets samlede tab med 400 mio. kr..

Da der mangler korn og grovfoder, står mange husdyrbrugere og skal ud og købe ekstra for at have nok til dyrene. Det koster landbruget dyrt.

Nogle landmænd har dækket sig af, det vil sige aftalt en fast pris, så de ikke bliver ramt af prisstigningen for alt kornet. Det gælder cirka 30 procent, og den fordel er regnet med.

Efter lukning af Lindholm: Det sker der ved mistanke om afrikansk svinepest 16. december · 07:45

De, som kan vande, redder noget på udbytterne, men de har også højere omkostninger til vanding, end normalt. Den omkostning er med.

Til gengæld har mange kunnet spare pesticider i varmen, for eksempel skal man ikke sprøjte så tit mod kartoffelskimmel og andre sygdomme. Der er heller ikke udgifter til tørring, og når man kun høster to tredjedele af det normale, sparer man diesel til mejetærsker og transport.

Landmændenes udgifter til maskinstation er også mindre.

Ifølge Klaus Kaiser har Seges anvendt alle disse forudsætninger på de nyeste landmandsregnskaber for 2017 og set, hvordan det påvirker resultaterne. På den måde er man nået frem til tabet på 6,4 mia. kr.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu