Tørt halm kan blive mangelvare i 2023

Også halmbranchen har mærket det særlige vækstår, vi er ved at være igennem. Tørken gjorde en del ved strækningsvæksten på særligt vårafgrøderne. Men i juni fastholdt vi, at mængderne til alle kontrakter nok skulle blive samlet.

Af Thomas Holst, chefkonsulent, DanskHalm

Så fik vi to måneder uden tørvejr, og det har ændret på vores positive tiltro til at få samlet halmen sammen. Her ved deadline tirsdag, meldes der fortsat om en del marker med halmstrenge liggende. Om det kan bjerges tørt, er meget usikkert.

DanskHalm har meldt ud om situationen. Det, vi ønsker at sikre, er, at der kommer tilstrækkeligt med halm ud til alle kunderne. Derfor er vores melding til markedet, at det nu er vigtigt med tæt dialog mellem leverandører og aftagere. Hvis der skal sikres halm til husdyr, el og varme, bioraffinering og biogas, så skal der være tæt dialog mellem alle i markedet.

Er du i tvivl, så kontakt os gerne i DanskHalm. Husdyr og bioraffiering er særlig udsat ved anvendelse af halm, som kan indeholde svampesporer efter en lang og våd periode på marken. Her kan det være nødvendigt, at der lokalt findes fælles løsninger, så vi ikke ender med blandt andet større udfordringer med dyrevelfærden i husdyrproduktionen.

Fremtidens halmmarked

I fremtiden vil der være en større diversitet i aftagere af halm, end vi kender i dag. Det er alt fra halm til brikettering og halm til byggematerialer, der kommer ind som kunder de kommende år. Disse nye aftagere vil, som vi kender det i dag, fra husdyrproduktionen og bioraffinaderi, stille særlige krav til halmen

Brikettering til blandt andet biogas kan ikke bruge halm, der er for vådt, og halm til byggematerialer kan selvfølgelig ikke benytte halm med aktive svampesporrer.

Her kan det blive nødvendigt i fremtiden at der sikres et system der kan give overblik over, hvor de forskellige kvaliteter af halm er henne. Som samfund er vi forpligtet til at anvende også halmressourcen klogest muligt.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle