Tab på kvote fra før 2005 kan trækkes fra i ejendomsavancen

En ny lov fastslår, at tab på kvoter købt før 2005 skal medregnes i ejendomsavancen.

Når mælkekvoterne forsvinder 1. april, mister de samtidig deres værdi. For de landmænd, som over tid har brugt mange penge på at købe kvoter, udgør det et økonomisk tab.

For kvoter købt før 2005 har der hidtil ikke været klare regler for, hvordan dette tab skulle behandles skattemæssigt, men det er der kommet nu, efter at en ny lov er vedtaget med virkning fra 1. marts.

Heri fastslås det, at tabet til sin tid skal medregnes ved opgørelse af ejendomsavancen, når man sælger ejendommen.

»På vores initiativ er der nu indsat en bestemmelse om, at kvoten anses for solgt til 0 kr. Det vil sige, at tabet på kvoten indgår i forbindelse med opgørelsen af ejendomsavancen, når ejendommen sælges. Det vil for rigtig mange være en fordel, idet der på tidspunktet for salget af ejendommen ofte er en fortjeneste, når købet er sket før 2005,« siger specialkonsulent Jens Jul Jacobsen, Seges.

Mindsket sakt senere

Tab på kvoten giver altså ikke fradrag i skatten her og nu, men til gengæld kan det mindske skattebetalingen på et senere tidspunkt. Samtidig vil anskaffelsessummen for kvoten blive indekseret.

For kvoter købt efter 1. januar 2005 er der ingen skattemæssige ændringer som følge af den nye lov.

Her står kvoten nemlig på en saldo sammen med betalingsrettigheder og leveringsrettigheder til sukkerroer, og tabet kan først trækkes fra, når den sidste betalingsrettighed sælges, typisk samtidig med at virksomheden sælges.

Faktaboks

Tab på kvote

  • Kan trækkes fra i ejendomsavancen
  • Kun for kvoter fra før 2005
  • Ny lov fra 1. marts
  • Ingen fradrag her og nu
  • Anskaffelsessummen indekseres

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle