Task force om projektstøtte er færdig - 72 sager ikke afsluttet

Landbrugsstyrelsen er i normaldrift efter at have gravet sig gennem størstedelen af en sagspukkel på 462 sager om forsinket udbetaling af tilskud til miljøteknologi og moderniseringsstøtte. Men ca. 70 sager er ikke afgjort.

Landbrugsstyrelsens 25-30 mand store task force til at håndtere ophobede sager om udbetaling af tilskud til miljøteknologi og moderniseringsstøtte til svine- og kvægstalde har afsluttet sit arbejde.

Men 72 sager hænger fortsat i systemet uden endelig afklaring til de landmænd, det vedrører. Et ukendt antal af dem er overdraget til politiet på grund af mistanke om svig, mens andre handler om f.eks. konkurser, dødsboer og manglende oplysninger.

L&F fastholder fokus

De udestående sager betyder, at Landbrug & Fødevarer fastholder presset for dels at få afklaret de sidste sager og dels på, at få indrettet fremtidige projekstøtteordninger på en måde, så de er enklere og hurtigere at gå til i fremtiden, både for landmændene og deres rådgivere.

Det oplyser Erik Larsen, formand Landbrug & Fødevarer Svineproduktion.

Han og kvægformand Christian Lund var for få dage siden i Miljø- og Fødevareministeriet, hvor departementchefen gav dem en status for arbejdet.

"Vi anerkender, at task forcen har fået has på en stor pukkel af sagerne. Men der er fortsat over 70 sager, som ikke er i mål, så vi følger selvsagt op og har bedt om et nyt møde lidt længere henne på efteråret", siger Erik Larsen.

Sager ved politiet

Blandt de 70 uafsluttede sager er bl.a. sager, som Landbrugsstyrelsen har overgivet til Kammeradvokaten på grund af mistanke om svig.

Nogle af dem er efterfølgende meldt til politiet. Det er imidlertid sager, som Erik Larsen og Christian Lund ikke kan oplyse detaljer om.

"Vi kender dem ikke og kan ikke få noget at vide om dem. Vi hverken kan eller må kommentere på de sager, der er overdraget til politiet. De ligger nu i Justitsministeriet, hvor de nu er afhængige af politiets ressourcer", siger Erik Larsen.

Han oplyser videre, at Landbrug & Fødevarer har bedt Landbrugsstyrelsen om at opfordre politiet til at opprioritere sagerne, så landmændene kan få sat punktum.

"Det er en meget belastende og svær situation at have ventet på en afklaring i op til tre år".

Faktaboks

Om task forcen:

Task forcen begyndte arbejdet i januar 2019. I alt har task forcen bestået af 25-30 medarbejdere, som har været placeret i Augustenborg og København.

Formålet var at sikre, at landmændene hurtigere får udbetalt penge for miljøtiltag og andre projekter.

Målsætningen var, at 100 procent af de indkomne sager fra 1. januar 2018 skulle afvikles i første halvår af 2019 med forbehold for sager, der berøres af forhold som svig, konkurser, dødsboer samt sager, der som følge af øvrige forhold hos ansøger, ikke var fuldt oplyste.

1. juli 2019 erklærede Landbrugsstyrelsen, at task forcen var færdig med sit arbejde og havde sat flueben ved 390 støttesager.

De resterende 72 sager er fortsat under behandling. Et ukendt antal af sagerne undersøges for svigefulde forhold.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle