Task Force opfordrer kommuner til at udstede midlertidige vandingstilladelser - og landmænd til at søge nu

Task force Markvand opfordrer kommuner til at udvise den hurtighed og fleksibilitet ved udstedelse af midlertidige vandingstilladelser, som de fik i tørkepakken efter sidste store tørkeår i 2018. - Det er mit indtryk at de er indstillet på at gøre, hvad de kan, siger HC Gæmelke, formand for Task Force Markvand.

Efter den længste periode uden regn i 20 år, stiger panikken hos landmænd, der imødeser, at deres vandingstilladelser vil blive brugt op inden for den aller nærmeste tid.

I Task Force Markvand er man helt opmærksom på situationen og der er taget kontakt til en række jyske kommuner, hvor problemerne typisk er særligt store.

Det fortæller HC Gæmelke, der er formand for Task Force Markvand.

- Vi har rundsendt breve til kommunerne med opfordring til, at de sikrer, at vi kan udnytte vores vandingstilladelser maksimalt og at udstedes midlertidige korttidstilladeler tilladelser, sådan som tørkepakken far 2018 har givet mulighed for.

- Det er mit indtryk, at der generelt er  velvilje, og at de er indstillet på at gøre, hvad de kan, siger HC Gæmelke.

- Det reelle er jo, at GEUS gennem flere år har sagt, at der er masser af grundvand og at målinger har vist, at  vandstanden hurtigt finder tilbage til det niveau, det skal have, selvom der i et enkelt år pumpes meget vand op.

HC Gæmelke understreger, at han taler om den generelle situation, og at der er undtagelser.

- Selvfølgelig kan det være et problem i nogle områder, men generelt er der ikke. Det er jo også den erkendelse, der der ligger bag, at man har givet den option med midlertidige vandingstilladelser, siger HC Gæmelke.

Tørkepakken 2018

HC Gæmelke henviser til den tørkepakke, som den daværende VLAK-regering, (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) vedtog sammen med med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti  i forlængelse af tørkeåret i 2018.

Det blev dengang aftalt, at der skulle gives 'bedre vandindvindingsmuligheder i fremtidige tørkesituationer' og at give kommunerne mulighed for at udstede kortvarige indvindingstilladelser 'når helt ekstraordinære vejrsituationer gør sig gældende'.

Aftalen betød, at Miljø- og Fødevareministeriet i 2019 indsatte nye, forenklede sagsbehandlingsregler om korttidstilladelser ved ekstraordinære vejrsituationer i Vandindvindingsbekendtgørelsen. 

Reglerne skal sikre hurtigere sagsbehandlingstider ved udstedelse af vandingstilladelser i tørkeperioder, bl.a. gennem færre krav om oplysninger i forbindelse med ansøgningerne.

HC Gæmelke opfordrer landmænd til at være på forkant med ansøgninger om ekstraordinære vandingstilladelser.

- Min opfordring er, at man ansøger allerede nu.

Faktaboks

Task Force Markvand

  • Task Force Markvand består af 16 medlemmer, herunder en række landbrugsforeninger, Sagro og Seges Innovation.
  • Formand for Sagro HC Gæmelke er formand. 

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle