Ny støttepulje til efteråret: 61,5 mio. kr. til at reducere pesticid og kvælstof

Med ansøgningsperiode fra 2. november til 1. december kan man igen søge tilskud til udstyr, der reducerer udledningen af pesticid og kvælstof.

Mange har ventet på en afklaring om at få tilskud til pesticidreducerende udstyr. Denne ordning og andre ordninger blev sat i stå, da folketingsvalget blev udskrevet. Men nu er en ny Fødevareminister på plads, hvilket gør det muligt at få bekendtgørelsen underskrevet.

Ifølge LMO kommer ansøgningsperioden til at vare fra 2. november til 1. december. Tilskuddet kommer fra randzonekompensation, hvilket vil sige, at man skal have randzone i sin hektar ansøgning.

Tilskudsrammen er 61,5 mio. kroner. Og da tilskuddet er 40 pct., vil det sige, at der skal investeres for 153,75 mio. kroner for at bruge den samlede pulje.

Tilskuddet gives til reduktion af pesticidforbruget og kvælstofudledningen, ansøgningen vedrørende tilskuddet bliver ud fra faste priser. Der bliver ikke behov for at indhente to tilbud fra firmaer, oplyser LMO i pressemeddelelsen.

»Da ansøgningsperioden nu er udsat til november måned, og flere spekulerer på at købe en sprøjte til efterårssæsonen, er det væsentlig at bemærke, at man godt kan købe selve hovedsprøjten. Men det vi kalder ”udstyr til pesticidreduktion” skal først være købt og faktureret efter ansøgningen er sendt,« siger Hans Thostrup, teknikrådigver hos LMO.

Bekendtgørelsen til ordningen er ikke offentliggjort endnu. Dermed kender Hans Thostrup endnu ikke indholdet af, hvad der kan søges til.

»Bekendtgørelsen, der blev sendt i høring før valget, bestod næsten kun af tilskud til N-sensor. Efter mange høringssvar har vi heldigvis telefonisk fået oplyst, at bekendtgørelsen bliver ændret, så tilskuddet ikke gives til N-sensor, men til andet udstyr, der kan reducere pesticidforbruget,« uddyber Hans Thostrup.

Han håber, at der vil blive givet tilskud, som de sidste to runder med tilskud til luft, kemiinjektion, spotsprøjtning, højdestyring, bomcirkulation og styring af sprøjten. GPS både til autostyring og bomafluk er ret sikre i tilskudsrunden. Ligeledes vil mekanisk ukrudtsbekæmpelse så som radrensere sandsynligvis også være at finde på listen.

Tilskuddet til at begrænse kvælstofudledningen bliver syretilsætning af gylle enten i tank eller mark. »Gyllenedfældning i græsmarken kommer muligvis også på teknologilisten,« vurderer Hans Thostrup.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.