Thise forøgede både omsætning og indtjening i 2014

Thise Mejeris omsætning for 2014 nåede op på 864 mio. kr. mod 724 mio. kr. i 2013, og 2014 året gav et årsresultat på. 21,4 mio. kr.

"Det er med tilfredshed, at mejeriet med et resultat på 21,4 mio kr kan notere sig en resultatforbedring både i forhold til de udmeldte forventninger på 20 mio kr og forrige års resultat på 19,5 mio kr.," lyder det i en pressemeddelese.

Mejeriets indtjening udtrykt i øre pr. kg. mælk for 2014 blev på 377 øre pr. kg. standardmælk mod et resultat på 345 øre pr. kg. i 2013.  Denne indtjening sikrede således mejeriet klar konkurrencedygtighed mht mælkeprisudbetaling til andelshaverene, samtidig med, at mejeriets konsolideringsevne var tilfredsstillende i 2014, og egenkapitalen steg fra 62 mio kr i 2013 til i alt 69 mio kr i 2014.

Mejeriets klart forbedrede indtjening skyldes et sammenspil af totalt set bedre markedsprisvilkår, en øget forædlingsgrad og effektivisering i produktionen.

Forventning til fremtiden

Thise Mejeri har positive forventninger til 2015 med fokus på øget markedsværdiopbygning og på en øget evne til indtjening og konsolidering, samtidigt med at konkurrencedygtigheden på mælkeprisen skal sikres.

De positive forventninger har baggrund i, at mejeriet gennem årelange partnerskaber forventer et stigende salg og aktivitet på hjemmemarkedet, ligesom mejeriets eksportsalg til de nære vesteuropæiske eksportmarkeder forventes at stige i værdi.  Endvidere forventes Thises salg til det kinesiske marked at blive stadig mere interessant for mejeriet.   

Slutteligt vurderer ledelsen endvidere, at selvom Thise Mejeri med indgangen til 2015 har et mindre råvaregrundlag end i 2014, så vil denne udfordring blive klaret gennem en fortsat produktoptimering, øget mælkeindvejning fra egne andelshavere og fra nye andelshavere, hvoraf mejeriet med indgangen til 2015 har fået tilknyttet 5 nye andelshavere. Endvidere er der allerede i januar lavet aftale med en andelshaver mere med virkning fra 2016, ligesom der er kontakt med flere interesserede landmænd.

Emneord

mælk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle