Thises mælkepris lagde sig klart foran Arlas i 2017

Thise voksede og gjorde sig stærkere sidste år. Mejeriet forventer nu øget konkurrence på markederne.

2017 kan anses for at være velgennemført for landets største rene økomejeri Thise.

Regnskabet, der netop er offentliggjort i nøgletal, viste nemlig gennemsnitlig indtjening på pæne 3,83 kr/kg og dermed en stigning på 11 øre/kg fra 2016 til 2017

Dermed lagde Thise klar afstand ned til Arla, der dog ikke kommunikerer sin gennemsnitlige indtjening på årsbasis særskilt for økologisiden.

Stigningerne i priserne betød, at Thises omsætning steg fra 973 mio. kr. til 998 mio. kr. Det skyldes primært prisstigningerne, hvorimod mælkemængden nøjedes med at stige med en mio. kg til i alt 103 mio. kg.

»Vi er meget tilfredse med 2017. Der var god konsolidering til mejeriet og en god mælkepris til landmanden inklusiv efterbetaling og konsolidering«, konstaterer direktør Poul Pedersen.

»Vi har solgt mere i både Danmark og til eksport. Og så har vi lanceret nye produkter, som har vakt interesse og opsigt«, forklarer han.

Foran Arla

Thises indtjening på gennemsnitligt 3,83 kr/kg standardmælk må anses for at ligge over Arla økobetaling for 2017, viser LandbrugsAvisens beregninger.

Arla offentliggør ikke den årlige indtjening på økosiden, men regner man gennemsnitligt for kalendermånederne i de offentliggjorte månedspriser, så har Arla ligget på 376,6 øre/kg i Arla-pris.

Denne beregning skal dog tages med forbehold, da den ikke tager højde for forskel i mælkeproduktionens størrelse i løbet af året, ligesom den ikke tager højde for, om leverandørerne til Arla modtager alle tillæg for kvalitet og logistik.

Imidlertid er den det tætteste sammenligningsgrundlag, man kan få mellem de to mejeriselskaber.

»Vores opfattelse er, at vi har en klar konkurrencedygtighed i forhold til markedet«, mener Poul Pedersen.

Egenkapital på himmelflugt

Thise har de seneste par år øget sin egenkapital fra 88 mio. kr. til nu 122 mio. kr. og har nu en soliditet på 37,2 procent.

Andelshaverne har dermed sparet markant op i deres selskab over de seneste år. Det er der en god grund til, fortæller Poul Pedersen:

»Vi har de seneste år afskrevet mere, end vi har investeret. Nu har vi så nået den soliditetsgrad, som vi i ledelsen og bestyrelsen, samt også vores realkredit- og bankforbindelser synes, er passende«, forklarer han.

»Nu har vi så virkelig behov for at få flere kvadratmeter, også i forhold til den ekstra mælk, vi får«.

Thise har da også sat gang i en omfattende udvidelse til op mod 70 mio. kr. i år og næste år, især målrettet mere plads til emballage og færdigprodukter.

2018: Mere mælk og mere eksport

De godt 70 andelshavere forventer at øge produktionen med næsten 5 procent i 2018, hvilket betyder, at Poul Pedersen og hans ansatte skal afsætte næsten 100.000 liter mælk ekstra hver uge.

»De danske forbrugere er ret lydhøre, men vi kan næsten ikke bede om ret meget mere i Danmark. Så mindst 50 procent af den ekstra mælk skal sælges uden for Danmarks grænser. Det tror jeg også, at vi kan«, mener direktøren.

I dag er eksportandelen i Thise på 25 procent, men stigende.

Med stigningen fra ejerne søger Poul Pedersen ikke flere leverandører pt.

»Der er meget økologisk mælk på markedet og vi forventer stigende konkurrence. Jeg tror ikke, at det vil være fornuftigt at sende signaler ud om, at vi kan bruge mere. vi skal også sælge det, vi har. 108 mio. kg mælk, så har jeg også noget at give mig til«. konstaterer han.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle