Thises milliard-omsætning vokser på trods af faldende indtjening på mælk

Det økologiske mejeri ramte igen i 2019 en omsætning på over en milliard kr. Siden 2015 har mejeriet kun øget omsætningen.

For andet år i træk kom Thise over den 'magiske milliard' i omsætning.

Det viser regnskabet for 2019 hos det store økologiske andelsmejeri. Her fremgår det, at salget af mejeriprodukter forsætter med at vokse, og dermed omsætningen, der i 2019 lød på 1,077 mia. kr.

Det er en fremgang på omkring 43 mio. kr. i forhold til sidste år, hvor omsætningen for første gang i mejeriets historie rundede en milliard kr.

Dermed har mejeriet landet et samlet overskud på 27,4 mio. kr. hvilket er en lille tilbagegang i forhold til det budgetterede resultat og overskuddet sidste år, som nåede 29 mio. kr.

"Selvom mejeriets resultat er 2,7 mio. kr. lavere end det budgetterede resultat på 30,0 mio. kr. anses det som tilfredsstillende, når man tager den store byggeaktivitet på mejeriet i både 2018 og 2019 i betragtning", skriver Thises ledelse i regnskabet.

Byggerierne som omtales omfatter udvidelse af osteriet med 50 procent større kapacitet, samt et nyt højlager til emballager, omklædningsrum og kontorfaciliteter for henholdsvis 80 mio. kr. i 2019 og 70 mio. kr. i 2018.

Regnskabet viser en samlet egenkapital på 153,7 mio. kr.

Mælkepris 

2019-mælkeprisen havnede seks øre lavere per kilo mælk fra de 70 andelshavere end i 2018.

"Mejeriets indtjening for 2019 blev på 357 øre pr. kg. standardmælk mod en indtjening på 363 øre pr. kg. i 2018. Trods indtjeningsnedgangen på seks øre pr. kg. mælk i 2019 i forhold til indtjeningen i 2018 sikrede mejeriet sig som i de seneste år sig dog en klar konkurrencedygtighed med hensyn til mælkeprisudbetaling til andelshaverne i et for mejeriindustrien generelt roligt 2019, samtidig med at mejeriets konsolideringsevne var helt tilfredsstillende i 2019, især når man tager hensyn mejeriets større investe‑ ringsomfang både i 2018 og 2019 end i de tidligere år", står der i regnskabet.

Mejeriet forventer, at den samlede indvejning fra andelshaverne vil stige med 3 procent i 2020.

Forventer øget eksport 

På trods af forventningerne om en højere mælkeindvejning og øget konkurrence på det nordeuropæiske mælkemarked har Thise alligevel positive forventninger til 2020.

Selskabet forventer nemlig gennem et øget salg, højere kvalitet og højere effektivitet at
kunne styrke mejeriets indtjening, fremgår det af regnskabet.

Forventningerne om øget salg gælder både hjemmemarkedet og eksportsalget til både norden og Kina forventes at stige, skriver ledelsen.

I 2019 fik Thise øget omsætning i Skandinavien med 25 mio. kr. til 848,2 mio. kr., mens også resten af Europa bød på en fremgang på lige omkring seks mio. kr. til i alt 169,2 mio, kr.

Uden for Europa steg salget, herunder til Kina, med 12,5 mio. kr. til 59,9 mio. kr.

Antal medarbejdere er også øget fra 227 i 2018 til 238 i 2019.

Faktaboks

Nøgletal fra regnskabet 2019

Tal i parantes er fra 2018.

  • Nettoomsætning: 1.077,31 mia. kr. (1.034,61 mia.)
  • Bruttoresultat: 118,2 mio. kr. (112,8 mio.)
  • Driftsresultat: 33.21 mio. kr. (34.31 mio.)
  • Overskud: 27,35 mio. kr. (29,01 mio.)
  • Egenkapital: 153,652 mio kr. (139,13 mio. kr.)
  • Regnskabet viser en dækningsgrad (udtryk for, hvor stor en del af virksomhedens omsætning der er til at dække de faste omkostninger) på 11,31 procent.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle