Ti skattetips på tærsklen til nytår

Fradrag og frivillige indbetalinger inden nytår kan give flere likvider eller besparelser.

Der er både små og store penge at spare ved at udnytte fradrag, indbetalinger og regler om genanbringelse af ejendomsavancer, inden rådhusklokkerne ringer det nye år ind nytårsaften.

»Det behøver ikke at være indviklet eller særligt krævende at bruge mulighederne, siger skatteekspert Diana Drage Østergård, LMO, der har lavet liste med ti skattetips.

I den helt simple ende af skalaen kan man søge om at få tilbagebetalt for meget betalt forskudsskat for 2018. Det kan være gode penge, hvis man mangler likviditet.

Slip for renter

En anden mulighed er at indbetale restskat. Dermed slipper man for at betale renter af for lidt betalt skat i 2018. Den sparede rente er på 2,2 procent regnet fra 1. januar. Efter 1.7 er renten 4,2 procent.

Derudover er der en række muligheder for at indbetale på børneopsparing, hvor renter og afkast er skattefrit, og på ratepension og livrente, hvor indbetalinger kan trækkes fra.

På aldersopsparing kan indbetalingerne ikke kan trækkes fra. Det løbende afkast beskattes kun med 15,3 procent ligesom på andre pensionsopsparinger, og der er ingen beskatning ved udbetaling.

På en livsvarig livrente kan der indbetales op til 50.400 kr., som kan fratrækkes allerede i år. Der kan også indbetales mere, hvor fradragene kan fordeles på op til 10 år. Hvis man indbetaler for eksempel 200.000 kr. i år, kan beløbet trækkes fra i år og de næste tre år eller længere. Desuden kan selvstændige erhvervsdrivende få fradrag for 30 procent af virksomhedens overskud, hvis beløbet indskydes på en livsvarig livrente.

Ejendomsavance

Mest kompliceret af de ti eksempler er det at udnytte reglerne om genanbringelse af ejendomsavance. Det er også den mulighed, hvor der potentielt er flest penge at spare.

»Når det handler om genanbringelse af ejendomsavance, kan beskatningen udskydes, til man afhænder den nyerhvervede ejendom. Det giver likviditet, som både er rentefri og uden afdrag. Til gengæld nedsætter det anskaffelsessummen for den nye ejendom, og er det en landbrugsejendom, går man glip af et indekseringstillæg.«

»Reglerne for genanbringelse er ikke lige ud ad landevejen. Der er både tidsmæssige regler, der skal overholdes, og det er heller ikke alle typer ejendomme, hvor avancen kan genanbringes«, siger Diana Drage Østgård.

Hun råder til at tale med en rådgiver, hvis man vil genanbringe ejendomsavance.

Sidste bankdag

I år holder bankerne lukket 31. december. Skal man for eksempel oprette en ny pensionsopsparing, skal det derfor gøres senest fredag 28. december.

Alle beløb skal være indbetalt senest 31. december. Indbetaler man via netbank, skal man være opmærksom på, at indbetalingerne ikke registreres samme dag.

Faktaboks

Sidste frist for fradrag og frivillig betaling

  • Selvom indtjeningen er lav på mange landbrug i år, kan der godt være mulighed for at spare skat eller få udbetalt for eksempel for meget betalt forskudsskat.
  • I år er det ekstra vigtigt at være i god tid, da mandag 31. december ikke er en bankdag. Derfor skal alt som hovedregel være på plads allerede fredag 28. december.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle