Tican ender med stort millionunderskud

Den Tönnies-ejede slagterikoncern Tican kommer ud af året med blodrøde tal på bundlinjen.

Den Tönnies-ejede slagterikoncern Tican kommer ud af det seneste regnskabsår med et stort underskud på 33 millioner kroner, mens SB Pork følger trop med et underskud på 32 millioner kroner.

Det viser selskabernes seneste regnskaber, og resultatet er en gevaldig økonomisk afklapsning i forhold til sidste år, hvor Tican endte med et overskud på 33 millioner kroner.

I regnskabet noterer ledelsen sig, at vilkårene for at drive svineproduktion i en årrække har været yderst vanskelige og har budt på væsentlige udfordringer for producenterne. I løbet af 2017 er markedet for svinekød imidlertid forbedret, og afregningsprisen er steget.

Til trods herfor er nedgangen i produktionen af slagtegrise fortsat. Den samlede produktion af slagtesvin i Danmark udgjorde i 2017 17,3 mio. og ligger dermed ca. 5% lavere end sidste år. I det kommende år forventes dog en stabilisering i antal slagtninger i Danmark.

Til Finans udtaler Ove Thejls sig om udviklingen i Danmarks næststørste slagterikoncern.

"Det er helt utilfredsstillende resultater, som først og fremmest skyldes, at der har været meget hård konkurrence om de danske grise i 2017. Det har drevet indkøbspriserne i vejret og gjort det vanskeligt at tjene penge, siger Ove Thejls", der er adm. direktør for både Tican og SB Pork.

Som bekendt er andelen af danske slagtesvin faldende og har været det i en længere årrække.

Som et forsøg på at holde grisene i landet, introducerede både Tican og Danish Crown bonusordninger for eksisterende og nye leverandører. Og det har været en dyr fornøjelse for Tican, fortæller Ove Thejls.

»Vi indførte i 2017 en loyalitetsbonus til vores eksisterende leverandører af grise. Det kostede en ekstraudgift på 25 - 30 mio. kr. Dertil kom bonus til nye leverandører og til leverandører, der udvidede produktionen. Det har været dyrt, men det har virket. Det er lykkedes os at holde antallet af slagtninger stort set uændret trods tabet af Bonusgrisen. I år vokser vi til 3,6 mio. slagtninger,« fortæller Ove Thejls til Finans.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle