Tican kan ikke komme af med slagtepukkel: Må lade producenter gå

Tican er så overbelastet af ekstra grise, at selskabet er klar til at lade leverandører gå. Ellers er det reelt ikke muligt at indhente slagtepukkel.

Køen af grise til Ticans slagterier i Thisted og Brørup er fortsat så lang, at det private slagteri nu åbner for at lade leverandører forlade selskabet. Ellers vil det reelt være svært at nedbringe efterslæbet på flere ugers leverancer.

Det fremgår af en længere gennemgang af slagtesituationen i Tican, som selskabet har delt med sine leverandører torsdag:

"Vi kan konstatere, at Danish Crown har øget deres slagtekapacitet i forventning om fortsat øgede slagtninger i Danmark. I det omfang vi måtte have leverandører der står på venteliste som leverandør hos Danish Crown kan vi på nuværende tidspunkt overveje, at fritstille enkelte af disse leverandører på kort sigt, således vi kan få de ugentlige tilførsler ned i et niveau der svarer til vores normale slagtekapacitet og det således det bliver muligt at reducere udskydelserne", lyder det fra adm. direktør Niels Jørgen Villesen.

Åbner for transfer

Dermed åbner Tican altså også for "transfer-vinduet" på slagtesvinesiden. Et vindue, der ellers har været klappet noget så eftertrykkeligt i, siden udbruddet af afrikansk svinepest i september sidste år, der fik Danish Crown til at lukke for optag af nye andelsejere.

Danish Crown meldte denne uge, at man formentlig vil åbne for optag af nye leverandører fra sin venteliste i løbet af foråret for at bibeholde slagtninger nok til den nye, forhøjede kapacitet.

Alle producerer maksimalt

Tican er ifølge sin ugentlige opdatering stadig 15 dage efter på slagtningerne, med forskydninger på op til en måned. Dermed er der stadig ikke hentet alvorligt ind på efterslæbet siden nytår, hvor antallet af udsatte grise lød på henholdsvis 16 og 32 dage.

Årsagen til efterslæbet er, at stort set samtlige producenter til Tican har benyttet deres maksimalt tilladte kontraktmængde det seneste år - hvilket medfører et niveau, der gør, at selskabet trods lørdagsslagtninger og udvidelser af slagtekapacitet reelt ikke kan indhente på det massive efterslæb.

"Vi har siden 4. kvartal 2019 i alt fået øget tilførslerne af grise med ca. 14.800 grise pr. uge i løbet af 2020, specielt i 4. kvartal. Dette svarer til en stigning på næsten 20 procent", skriver Tican i opdateringen.

Sidste sommer lod selskabet cirka 3.700 ugentlige grise fritstille i et forsøg på at nedbringe efterslæbet, der snart har varet et år, siden første coronanedlukning sidste år i marts forhindrede en planlagt opdatering af slagtekæden i Thisted.

Prognoser skød markant under

Efterårets prisnedtur og eksport-sammenbrud på smågrisemarkedet som følge af det tyske ASF-udbrud medførte yderligere pres på de danske slagterier i den tyskejede Tönnies-koncern.

"Vi lavede i efteråret en rundspørge til samtlige leverandører om hvor mange grise man forventede at levere i 4. kvartal 2020. Her viste tallene ca. 76.000 grise per uge. Dette tilmeldingsniveau ville gøre at vi ville være i stand til at reducere udskydelserne, når vi også indsatte eftermiddagsholdet i Thisted", lyder det i opdateringen, der derefter bemærker, at trods en udvidelse af kapaciteten på 5.000 grise ugentligt til "det maskimalt teknisk mulige", blev tilmeldt i gennemsnit 84.500 grise ugentligt i kvartalet.

Igen omkring nytår spurgte Tican ud til leverandørerne, hvor mange grise der ville komme. Her lød svarene på 81.-82.000 grise. 

"Dette niveau af tilmeldinger matcher +/- vores slagtekapacitet. Derfor indhenter vi ikke væsentligt på udskydelserne, men vi kommer heller ikke længere bagud!", melder selskabet.

"Med så store tilmeldinger og en fuldt udnyttet slagtekapacitet er der ikke mange kortsigtede løsninger som kommer til at ændre den nuværende situation nævneværdigt de kommende måneder – ud over en reduktion af tilførslerne".

Det til trods for, at slagteriets ansatte mere eller mindre har fået udvidet deres arbejdsuge fast med weekendslagtninger på skift i Brørup og Thisted - og at Tican giver grønt lys til alle, der vil levere færre grise, end de egentlig er kontraktligt forbundet til.

Ticans leverandørservice beder allerede nu folk, der gerne vil udvide deres produktion i slutningen af året eller de kommende år om at kontakte selskabet, så det kan planlægges.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle