Tid til at så efterafgrøder: Vær opmærksom på regler

Der er forskel på, hvilke blandinger af efterafgrøder man må så før og efter 1. august. Derfor opfordrer SLF alle til at tage et ekstra kig i reglerne, så ingen ender i klemme.

Nogle gange kan mange kringlede regler være mere vildledende end vejledende.

Det fortæller Finn Olsen, teamchef for planteavl hos SLF (Sønderjysk Landboforening), der for tiden har fået en række spørgsmål ind om MFO-efterafgrøder.

"Der er flere landmænd, der ikke kunne høste, da der kom vand i sidste uge, som har rykket på, hvilke efterafgrøder de må så. De spørger, om de må bruge hvede og græs, og vi sidder fire konsulenter herinde og kan ikke blive enige", siger Finn Olsen, med et lille grin.

Grunden til at konsulenterne har fået forskellige svar i deres opslagsværker og fra styrelsen, er at det man må så af MFO-afgrøder kommer an på, hvornår man sår.

"Det er vigtigt, at man skelner mellem før 1. august og efter", fortsætter Finn Olsen.

Inden 1. august

Ved såning mellem 30. juni og 1. august skal en blanding bestå af mindst to typer af følgende afgrøder: korn, græs, korsblomstrede afgrøder, cikorie og honningurt.

Efter 1. august 

Ved såning i perioden 1. august til 20. august må blandingen alene bestå af mindst to typer af følgende afgrøder: vårbyg, vinterrug, stauderug, hybridrug eller havre, korsblomstrede afgrøder og honningurt.

Man må altså ikke bruge eksempelvis hvede, græs eller cikorie.

"Jeg tror generelt, der er lidt tvivl om, hvilke man må bruge, for det er ikke ret gennemskueligt", siger Finn Olsen og fortsætter:

"Det ville bare være så ærgerligt, at have plantet noget, der ville bliver underkendt i en kontrol".

Spildkorn og spildfrø i marken betragtes ikke som en efterafgrøde.

Hvis efterafgrøden kun skal tælle som pligtige-, husdyr- eller målrettede efterafgrøder kan man nøjes med én art af de nævnte.

Groft sagt kan man sige, at jo før efterafgrøderne kommer i jorden, jo mere kvælstof vil de binde.

Du kan læse reglerne om MFO-efterafgrøder her.

Faktaboks

Blandinger

Cikorie, honningurt, græs, forskellige slægter af korn samt forskellige arter af korsblomstrede afgrøder betragtessom forskellige typer afgrøder. Det vil sige, at du fx kan blande:

  • to forskellige arter af korsblomstrede afgrøder (frem til 20. august)
  • en korsblomstret art og korn, fx olieræddike og havre (frem til 20. august, hvis korsblomstret og kornet er vårbyg, vinterrug, stauderug, hybridrug eller havre)
  • græs og korn (frem til 1. august)
  • cikorie og korn (frem til 1. august)
  • honningurt og korn (frem til 20. august, hvis kornet er vårbyg, vinterrug, stauderug, hybridrug eller havre)
  • forskellige slægter af korn, fx byg og havre (frem til 20. august hvis blandingen er af vårbyg, vinterrug, stauderug, hybridrug eller havre).

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet og Landbrugsstyrelsens Vejledning om Grøn Støtte 2019

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle