Tidligere minkavler taber sag om erstatning for vindmøller

En vestjysk mand, der drev minkavl nær Videbæk, har tabt en retssag om støjgener som følge af vindmøller.

En tidligere minkavler har mandag tabt en sag om erstatning for støjgener fra vindmøller i Vestjylland.

Den vestjyske mand havde krævet knap 15 millioner kroner i erstatning og anlagt sagen ved Retten i Herning. Men byretten har frifundet Wind Estate, der stod for opførelsen af vindmøllerne.

I stedet står den tidligere minkavler tilbage med en regning for sagsomkostninger. Han skal betale 530.000 kroner i sagsomkostninger til Wind Estate. Det har retten afgjort.

Vindmøllerne - fire styk - blev opstillet i 2013 i området nær mandens bolig og daværende minkfarm. Retssagen har drejet sig om to af dem.

Manden drev minkfarm i nærheden vindmøllerne, men stoppede i 2018, fordi driften ifølge ham ikke længere var dyrevelfærdsmæssigt og økonomisk forsvarlig.

Inden da var han også fraflyttet stuehuset i ejendommen af hensyn til sit eget helbred, lød det i hans påstandsdokument.

Vindmøllerne blev placeret i overensstemmelse med de dagældende regler, og det har da heller ikke været en strid.

Den nærmeste vindmølle fra mandens bolig var 561 meter væk. Dermed overholdt den akkurat reglerne, som tilsiger, at den skulle være mindst 560 meter væk.

Der var dog ikke regler for afstandskrav og støjværdier for minkfarme. Derfor kunne det ifølge Retten i Herning ikke udelukkes, at den naboretlige tålegrænse kunne være overtrådt.

Men det kræver, at det er godtgjort, at der er en årsagssammenhæng mellem opstillingen af vindmøllerne, og det, at manden lukkede for minkfarmen i 2018. Og det har retten ikke fundet.

Manden så en ændret adfærd hos minkene umiddelbart i forbindelse med, at vindmøllerne blev taget i brug. De begyndte at slås, og han konstaterede problemer med parringen, abort, misdannelser og øget dødelighed.

Ifølge dommen blev minkene i højere grad stressede og mistrivedes efter vindmøllerne.

Men retten har ikke fundet det tilstrækkeligt godtgjort, at årsagen var den støj, som ubestridt kommer fra vindmøllerne. Derfor taber den vestjyske mand sagen.

Han har dog mulighed for at anke dommen.

/ritzau/

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle