Tidligere rådgiver er nu landmand: Vi er på rette kurs mod 15.000 kg mælk pr. årsko
Mike Timmermanns klare mål for overtagelsen af en nødlidende ejendom samt faste rytmer og rutiner holder kursen mod 15.000 kg mælk pr. årsko.

En baggrund som økonomirådgiver og chefkonsulent fornægter sig ikke.

Siden Mike Timmarmenn forlod rådgivningsverdenen og sammen med sin hustru Conni overtog Fristrupminde nær Haverslev, har driften fulgt en femårsplan med nøje fastlagte mål. Det første og vigtigste mål er at tjene penge som mælkeproducent.

Besætningen er udvidet fra 180 til 255 årskøer, og ydelsen er steget noget forbi det oprindelige mål på 12.000 kg EKM/årsko til i dag 13.500. En ny, stort set selvbygget goldko-, kælve- og ungdyrsstald kan snart tages i brug med mælkeautomater til kalvene i mælkefodringsperioden og ekstra god plads på dybstrøelse og stor motionsfold til goldkøerne.

Udskiftningsprocenten er lav, 25 procent, og målet er endnu lavere: 20 procent.

»Hvis vi har køer, der ikke kan malke i mindst fire år, så må vi gøre et eller andet galt«, siger han.

Køerne på Fristrupminde opnår i gennemsnit 3,5 malkeår lige nu.

En del af forklaringen er sand i sengebåsene og fast gulv, godt og ensartet fuldfoder blandet med en selvkørende Kuhn-blander, udstrakt brug af planlægning og faste rytmer og rutiner for både køer og de fire ansatte i stalden.

Nye og bedre malkerutiner

Senest er der optimeret på malkningen i forbindelse med udskiftningen af en ældre 2x10-malkestald til en ny fra DeLaval, hvilket har øget mælkeflowet og kortet ned på ventetiden for køerne, som nu malkes tre gange i døgnet.

Desuden spiller Nedap-besætningsmanagementsystemet med transpondere til at overvåge aktivitet og drøvtygning også en vis rolle.

»Det tager meget sygdom i opløbet«, vurderer Mike Timmermann.

Alle kvier løbes med kønssorteret sæd, og det samme gør førstekalvskøer med mindst 40 kg mælk om dagen 90 dage efter kælvning samt et mindre hold gode andenkalvskøer. Resten løbes med kødkvæg.

Med Fristrupminde på ret kurs afløses den første optimeringsstrategi snart af en ny.

»Nu har vi rammerne på plads og mangler et optimeringsår i forhold til femårsplanene, hvor vi fintuner det hele og sætter mål for en ny strategi. Jeg vil mene, at vi kan nå 15.000 kg mælk pr. årsko inden for to til tre år«, siger Mike Timmermann.

Stordriftsfordele udfordres: Små bedrifter tjener mest pr. koKvæg Torsdag 20. september 2018 · 12:22

Nyttigt tjek af malkerutiner

’Vi sælger malkning og ikke kun malkeudstyr’, er holdningen hos DeLaval, som nu uddanner medarbejdere til at optimere også på malkerutinerne.

Med ansættelsen af en ny teknisk chef leverer DeLaval nu også optimering af både teknik og malkerutiner som en del af salget og som en serviceydelse på niveau med den besætningsrådgivning, DeLaval indledte får år tilbage til især sine robotbesætninger.

Leif J. Jensen er uddannet landmand, har arbejdet med malkning siden 2002 og blev tidligere i år ansat som ny teknisk chef hos DeLaval i Danmark.

»Vi sælger malkning og ikke kun malkeudstyr«, som Leif J. Jensen selv formulerer det.

Derfor er det en del af salget at optimere på eksisterende og nye anlæg, hvad enten det gælder selve teknikken eller de praktiske rutiner omkring malkearbejdet.

DeLaval er i fuld gang med at uddanne sine ansatte til disse nye opgaver, som bl.a. kræver et mere specialiseret fokus ude på bedrifterne, så der f.eks. ikke kun snakkes om malkeanlægsvakuum, men også pattespidsvakuum. En del af denne optimering er også at kigge på malkerutinerne og i det hele taget tænke i komplette løsninger.

»Vi tror på, at hele optimeringsdelen vil komme til at fylde meget mere i fremtiden«, siger han.

Optimal forberedsestid øger flowet

Et eksempel, hvor Leif J. Jensen selv har været involveret, er netop hos Mike Timmermann på Fristrupsminde.

Her har han efter udskiftningen af en ældre 2x10-malkestald til en ny fra DeLaval hjulpet med at observere og optimere malkerutinerne, så køerne får en mere optimal forberedelsestid på 90-110 sekunder og derved opnår et højere mælkeflow.

Det korter malketiden ned, sparer arbejdstimer i malkestalden og sikrer også et hurtigere koflow gennem malkestalden samt en ens malkning fra gang til gang.

Som en ikke uvæsentlig sidegevinst bruges der nu færre arbejdstimer til malkning, også selv om en markant ydelsesstigning gennem 2018 på 2.500 kg til i dag 13.500 kg EKM/årsko har ført til en ekstra malkning i døgnet.

 

Faktaboks

Nulpunktspris

2,10 kr. er nulpunktsprisen på Fristrupminde. Men det tal er ikke så væsentligt, for det er påvirkeligt af rente-udgifter, som hurtigt kan ændre sig.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.