Til trods for ministers brakmelding: Ikke tegn på regler bliver lempet

Selvom fødevareministeren har lovet at se på reglerne for det kommende krav om fire procent brak, så eksisterende natur kan tælle med, så er det ikke sket. Landbrug & Fødevarers formand Søren Søndergaard har nu sendt et brev til ministeren, hvor han kalder et møde med ministerens embedsværk for skuffende.

Til næste år skal landmænd ud at finde fire procent "ikke-produktive-arealer" på deres bedrifter, som følge af det nye EU-krav, som ikke blev udskudt i Danmark, som det ellers er blevet det i resten af EU.

Reglerne for, hvad der kan tælles med, blev i midten af september offentliggjort af Landbrugsstyrelsen. Selvom fødevareminister Rasmus Prehn få uger forinden pludselig direkte i gennem på Radioavisen hos DR åbnede op for, at man måske skal have lov til på en eller anden måde at tælle eksisterende natur med i de fire procent, så er det ikke sket. 

Nu har Landbrug & Fødevarers formand, Søren Søndergaard sendt et brev til fødevareministeren, hvor han beder om, at ministeren ser nærmere på reglerne. 

- Som reglerne er lagt frem, så føler mange landmænd, der allerede har etableret natur, læhegn og småbiotoper i landbrugslandet, at de bliver straffet. Det skyldes, at de ikke kan tælle arealer med, de tidligere har etableret, i opfyldelsen af kravet, skriver L&F-formanden til ministeren.

Søren Søndergaard kvitterer i brevet for den melding, som fødevareministeren gav til DR, hvor han erklærede sig åben for at se på, hvordan reglerne er skruet sammen.

Ministeren sagde i interviewet, at det lyder lidt "goddag, mand økseskaft", når landmænd der allerede har gjort en indsats, stadigvæk skal ud at finde yderligere arealer for at opfylde det kommende krav.

- Når vi hører den kritik, der er her, så tager vi det naturligvis med tilbage på værksted, og kigger på, om vi kan lægge snitfladerne en lille smule anderledes, sagde Rasmus Prehn i begyndelsen af september til DR.

Ikke sket noget

I brevet fra Søren Søndergaard til fødevareministereren lyder det, at Landbrug & Fødevarer efter ministerens udmelding i DR har været til møde med ministerens embedsværk, hvor man har fremsat en række forslag til flere muligheder for at tælle eksisterende natur med i kravet om fire procent ikke-produktive arealer. Mødet var skuffende, lyder det fra Søren Søndergaard.

Listen af forslag kan ses her.

- På mødet i dit ministerium blev der ikke åbnet for lempelser i de regler, der er lagt op til. Det er skuffende i lyset af din melding om, at reglerne skulle ”en tur på værkstedet” en gang til. Jeg ser derfor frem til, at du vil presse på for finde brugbare løsninger for landmændene. For mange landmænd er det både uforståeligt og urimeligt, at de ikke får en anerkendelse for alle de tiltag, som de allerede har foretaget på deres bedrifter, lyder det fra Søren Søndergaard til ministeren.

Fra Økologisk Landsforening, der også ønsker, flere muligheder for at tælle eksisterende natur med i fire-procent-kravet, lød det i tidligere i september, at foningen længe har gjort Landbrugsstyrelsen opmærksom på problemstillingen, men foreningens indsigelser var blevet ignoreret.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle