Tilstedeværelsen har været afgørende for dansk fødevareerhverv

De historiske sejre er flere.

Af Sara Levin, L&F

Et halvt århundredes repræsentation i Bruxelles med fokus på at sikre landbruget på bedst mulig vis: Rent historisk kan der nævnes ophævelse af mælkekvoter, håndtering af kogalskab, en markedsorienteret CAP, klimapolitik, regler om luftkvalitet, afrikansk svinepest mv.
 
Der kan også nævnes andre udefrakommende kriser, som også har haft betydning for den førte politik . Herunder corona, krigen i Ukraine og dertil en energikrise.
 
Aktuelt forhandles der om gennemførsel af EU’s klimalov og EU’s grønne pagt, herunder en Co2-grænsetilpasningsmekanisme, som skal sikre, at produktion ikke bliver flyttet uden for EU til lande med lavere klimastandarder, nye regler for landbrugets optag af kulstof og et forslag om bæredygtig anvendelse af pesticider.
 
-Alt i alt er der sket enormt mange ting på det landbrug- og fødevarepolitiske område i Bruxelles. Det er rent ud sagt ophavsstedet for en stor del af den politik, der bliver ført herhjemme. Det understreger også vigtigheden af at være til stede, så vi kan handle hurtigt og effektivt for at danne alliancer, samarbejde og eventuelt påvirke de forslag, der bliver stillet for at sikre, at erhvervet bliver hørt. Det har vi i Landbrug & Fødevarer nu gjort i 50 år, og vi forsætter gerne mindst 50 år mere for at sikre rammerne og vilkårene for de danske landmænd, siger Lone Andersen, viceformand hos Landbrug og Fødevarer og formand for COPA-COGECAs økologiarbejdsgruppe.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle