Tilsyn i kras kritik af sparekasse med meget landbrug

Sparekasse tager for store risici og kontrolfunktioner halter, mener tilsyn i ny rapport.

For høj appetit på risiko. Kontrolfunktioner, der ikke opdager fejl. Og derudover en forretningmodel, der er under pres. Finanstilsynet påpeger i en ny rapport en række fejl og mangler i Den Jyske Sparekasse efter et tilsynsbesøg i efterårsmånederne.

Den Jyske Sparekassse har med et udlån på omkring 18 procent en af landets højeste andele af udlån til landbrug i den danske finansverden.

Det var dog ikke landbruget, der stod for skud i tilsynets gennemgang, men derimod projektfinansiering samt bankens interne kontrolfunktioner og revision, der blev gennemgået.

"Sparekassens indtjening er på niveau med gennemsnittet af mellemstore pengeinstitutter, men højere omkostninger og nedskrivninger som følge af en svagere udlånsportefølje medfører et væsentligt dårligere nettoresultat. Med et fortsat lavt renteniveau og høj konkurrence er forretningsmodellen og evnen til konsolidering under pres", konkluderer Finantilsynet i rapporten.

Upræcis kreditpolitik - og den overskrides

Selv om bestyrelsen har udtrykt ønske om, at kreditpolitikken er forsigtig inden for projektfinansiering, så fandt finanstilsynet, at den nedskrevne politik var "upræcis" og "ikke afgrænset".

Samtidig mente tilsynet, at sparekassen var for risikovillig.

Her fik insituttet påbud om at sikre, at man overholder sin egen politik og i praksis udviser forsigtighed. Samtidig forlangte Finanstilsynet nedskrivninger på 31 mio. kr.

Et andet stort område var kontrollen på kreditområdet. Og her fandt Finanstilsynet, at "sparekassen ikke havde et samlet overblik over kontrolmiljøet, hvorved der var risiko for, at vigtige kontroller manglede. De udførte kontroller viste desuden et højt fejlniveau på området".

Kontrollen endte med, at sparekassens ledelse øgede solvensbehovet til nu 11,5 procent; hvilket er ledelsens vurderede mindstebehov for kapital.

Sparekassens nuværende kapitalprocent - altså den reelle kapital til stede er dog opgjort til 18,5 procent.

Finanstilsynet indskærper dog over for pengeinstituttet, at man fortsat skal sørge for at være solid:

"Sparekassen bør genoverveje sin kapitalmålsæltning, så den sikrer en tilstrækkelig overdækning under stress uanset den aktuelle kontracykliske kapitalbuffer", lyder det.

Den Jyske Sparekasse har ikke på sin hjemmeside kommenteret på kritikken.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle