Betalt indhold af BASF

Timing og dosering er afgørende i kampen mod septoria

Septoria er den mest tabsvoldende og betydende svampesygdom i hvede, og forekommer i større eller mindre grad hvert år afhængigt af vejr og lokalitet. Effektiv bekæmpelse er derfor en nødvendighed, som planteavlerne står overfor hvert år. Næsten uanset hvordan vejret arter sig, er septoria en uundgåelig trussel i marken, der kan volde store problemer og reducere udbyttet betragteligt, hvis den ikke bekæmpes. Derfor er den rette timing og dosering af bekæmpelsesmidler afgørende i svampestrategien.

En septoriasvamp overlever på planterester af hvede. Med vinden spredes de kønnede sporer over større afstande og de ukønnede sporer spredes i foråret over korte afstande med regnplask. De store mængder nedbør i maj måned sidste år skabte særdeles gunstige forhold for svampesygdommen, og da septoria er den mest tabsgivende svampesygdom, er den store udfordring i hveden at få bekæmpet septoria hvert år. 

”Vi kan slå alt septoria ned”

Septoria står for 3/4 af det potentielle udbyttetab, hvis ikke den bliver bekæmpet. Derfor var griseproducent Kristian Boel fra Skive heller ikke sen til at beslutte sig for at anvende det nye svampemiddel Balaya fra BASF, da det kom på markedet i sidste sæson. Balaya, der er et yderst effektivt svampemiddel til bekæmpelse af septoria og andre svampesygdomme i hvede, kom på markedet sidste år i april, og Kristian Boel brugte Balaya i sine 400 hektarer hvede. 

”Balaya er et super produkt til bekæmpelse af septoria og andre svampesygdomme. Med den rette dosering kan vi slå alt septoria ned i én effektiv sprøjtning,” fortæller han.

Septoria står for en tredjedel af det potentielle udbyttetab, hvis ikke den bliver bekæmpet.”

Sponsoreret BASF

Se forskellen i marken

Balaya indeholder aktivstoffet Revysol, der er et triazol-svampemiddel. Revysol er et helt unikt aktivstof, fordi den evner at tilpasse sig, hvis septoria-svampen muterer. Revysol giver dermed fuld bekæmpelseseffekt på forskellige typer af septoria, hvor gamle svampemidler ikke længere bekæmper effektivt. Revysol er den første isopropanol triazol på markedet, hvis unikke egenskab er, at molekylet kan skifte form og tilpasse sig virkningsstedet.

”De gamle svampemidler har gradvist mistet deres effekt mod septoria, og har kun en bekæmpelseseffekt på cirka 30-40 procent. Balaya har derimod en bekæmpelseseffekt på 90 procent i septoria, og man kan virkeligt se forskellen i marken. Det skyldes Revysol, der adskiller sig fra de øvrige triazoler ved at have effektiv virkning på resistente typer af septoria og binder sig 100 gange stærkere til virkningsstedet i septoria end traditionelle triazoler. Balaya med Revysol optages hurtigt i planten, hvilket betyder, at det er regnfast 15 min efter kørsel og har både kurativ effekt og langtidseffekt i planten,” fortæller Agronomy Manager hos BASF, Just Bach Andersen.

Én sprøjtning, der holder bladene rene

Skal septoria bekæmpes, er timing og dosering afgørende. Balaya er godkendt til én behandling pr. sæson, og må anvendes i hvedens vækststadie fra stadie 33-38 med 1,0 l/ha og stadie 39-40 med 1,5 l/ha.
”Jeg vil anbefale at der først sprøjtes når fanebladet er helt fremme – altså fra stadie 39 - før skridning og før fanebladets bladskede begynder at strække sig. Effekten er størst når der behandles i stadie 39, da vi hér kan behandle det fuldt udviklede faneblad samt 2. og 3. øverste blad, som vi også ønsker at holde grønne og fri for sygdomme så længe som muligt. Sådan opnår vi en langtidseffekt i vores svampebe-handling,” siger Just Bach Andersen.

Balaya udmærker sig netop ved at have langtidseffekt på 6-8 uger efter bekæmpelse, da Revysol oplagres i depoter i planten, hvorfra det frigives langsomt og løbende til plantevæv og saftstrøm. 

”Balaya bevarer i princippet sin virkning helt til høst. Derfor er det også vigtigt, at man ikke går på kompromis med doseringen. Med en dosering fra 0,75 til 1,5 l/ha bevares effektiviteten og den lange virkning. Ved lavere doseringer risikerer man, at virkningen ”knækker” og både den kurative del og langtidseffekten kan sættes over styr”, siger Just Bach Andersen og fortsætter: 

”Vi anbefaler ligeledes heller ikke en blanding af Balaya med andre svampemidler, da de alle har ringere effekt på septoria, og man dermed ”fortynder” effekten af Balaya”.

Gode resultater i marken 

Sidste års resultater hos landets planteavlere samt flere år i Landsforsøgene viser, at jo højere dosering der anvendes, des højere merudbytte opnås. Erfaringerne fra den første sæson på markedet viser, at minimum 0,75 l/ha Balaya på fanebladet er den mest optimale dosering.

Landsforsøgene viser, at 0,75 l/ha Balaya på fanebladet har sikret en god langtidseffekt og samtidig formået at ”rydde op” i etablerede septoriaangreb på 2. og 3. øverste blad. 

”Kører man med minimum 0,75 l/ha opnår man de unikke fordele Balaya har på bekæmpelse af sep¬toria. Med den rette dosering og med én sprøjtning på det fulde faneblad, kan man opnå op til 10 dages kurativ effekt. Derfor behøver man ikke tælle nedbørsdage eller køre en ekstra gang,” forklarer Just Bach Andersen. 

Sponsoreret BASF

Billedtekst: Landsforsøg på Svampebekæmpelse i mindre modtagelige vinterhvedesorter, uddrag – LSD 3,2 hkg. (billederne er fra 6/7-21 og marken er sprøjtet 28/5) Løbenummer: 090822121-005.

Nemt at arbejde med

Kristian Boel, der har 1100 hektar planteavl, hvoraf 400 af dem er hvede, fremhæver særligt den kurative effekt, der afskiller Balaya fra øvrige svampemidler. Egenskaben har gjort, at den optimale svampebeskyttelse er blevet langt lettere i driften.

”Balaya har gjort en stor forskel for mig. Langtidseffekten og den kurative effekt gør, at jeg nemmere kan time min sprøjtning. Og så gør det ikke noget, hvis der allerede er en smule skade på planten,” fortæller landmanden, og fortsætter: ”Jeg har forsøgt mig lidt frem og har fundet ud af at det fungerer godt for mig at bruge 0,8 l/ha for at opnå fuld effekt. Det er nemt, at jeg skal kun sprøjte én gang og så er det ovenikøbet en let flydende væske, hvilket letter arbejdet,” forklarer Kristian Boel.

Agronomy Manager, Just Bach Andersen har skitseret 3 hovedegenskaber, der gør Balaya unik til septoriabekæmpelse i hvede:

  1. God kurativ effekt på allerede opståede septoriainfektioner - i praksis med op til 10 dages helbredende effekt.
  2. Balaya (Revysol) bekæmper alle septoria-smitteracer og modvirker resistensdannelse. Revysolmolekylets indbyggede fleksibilitet sikrer, at der er maksimal effekt på alle septoriasmitteracer og derved undgås, at de ”stærkeste” mutationer formerer sig videre gennem sæsonen. 
  3. Langtidseffekt på 6-8 uger efter bekæmpelse. Når Revysol optages i bladet, lægger det sig i depoter og bliver lige så stille opløst i saftstrømmen. Det giver langtidseffekt. En sikker dosering af Balaya sikrer, at der er aktivstof nok til både at slå etablerede angreb ned, og at der er depot at tage af resten af sæsonen til kommende angreb. 

Faktaboks

Strategi i hvede 2022

Svampebekæmpelse og vækstregulering

St. 32: 0,3 l Comet Pro + triazol mix + 0,75 l Medax Top + AMS

St. 39 (Faneblad): 0,75 l Balaya

St. 55-61(Skridning): Propulse + Folicur Xpert

Læs mere om fordelene ved Balaya her

Emneord

sponsoreret , BASF , septoria , svampesygdom , svampebekæmpelse , Balaya

Forsiden lige nu