Tjek her: Sådan undgår du at blive trukket i støtte

En netop offentliggjort fokuslisten viser de KO-krav (krydsoverensstemmelseskrav), som Landbrugsstyrelsen sætter fokus på for at hjælpe landmænd med at overholde reglerne.

Hvert år sender Landbrugsstyrelsen en nyhed ud om de KO-krav (krydsoverensstemmelse), landmænd bør have mest fokus på i den daglige drift.

I år er listen mere målrettet, så du kan se, hvad der er relevant for bedrifter henholdsvis med og uden husdyr.

KO-fokuslisten er en oversigt over de KO-krav (krydsoverensstemmelseskrav), som Landbrugsstyrelsen sætter fokus på for at hjælpe landmænd med at overholde reglerne om krydsoverensstemmelse.

Du kan se hele listen her.

Med listen kan du få et hurtigt overblik over, om bedriftens miljøforhold er i orden, så du kan nå at rette eventuelle oversete problemer inden et kontrolbesøg.

KO-fokuslisten er ikke en udtømmende liste, men en liste over de KO-krav, som overtrædes flest gange i forbindelse med kontrol af krydsoverensstemmelse i forhold til, hvor hyppigt, det kontrolleres.

Der kan derfor godt være andre KO-krav, som er særlig relevante for den enkelte støtteansøger at have fokus på. I KO-vejledningen fremgår alle KO-kravene. Her kan du se vejledningen for arealer og husdyr

Det er Landbrugsstyrelsen, der har ansvaret for at organisere og udføre kontrollen med KO i Danmark. Krydsoverensstemmelse (KO) betyder, at landmænd, der modtager direkte støtte eller tilskud efter visse ordninger under landdistriktsprogrammet, skal overholde en række EU-regler for at få udbetalt støtte uden nedsættelse.

Reglerne omfatter krav til miljø, dyre- og plantesundhed, dyrevelfærd samt god landbrugs- og miljømæssig stand. Hvis man ikke lever op til kravene, nedsættes støtten alt efter hvor alvorlig overtrædelsen er.

Faktaboks

Krydsoverensstemmelse handler om godt landmandskab

Reglerne om krydsoverensstemmelse (KO) betyder, at landmanden, der modtager arealstøtte, skal overholde en række krav til miljø, sundhed, dyrevelfærd og god landbrugsmæssig stand. KO skal medvirke til at sikre fødevaresikkerhed, forbedre natur– og miljøforhold og øget dyrevelfærd ved en bæredygtig landbrugsproduktion.

Dette års fokusliste skal være med til at hjælpe til overholdelse af krav inden for disse områder:

  1. Dyrevelfærd
  2. Anvendelse af medicin til dyr
  3. Sporbarhed af dyr
  4. Beskyttelse af vandmiljøet
  5. Bevarelse af landskabstræk som små søer og vandhuller samt fortidsminder

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle