Tjek om du har en BNBO på din jord - sådan gør du

Sådan tjekker du, om du har BNBO på din jord.

Kommunerne har travlt med at risikovurdere de statslig udpegede Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Inden udgangen af 2022 er fristen sat for at indgå frivillige aftaler med vandværket/forsyningen, og dermed selv have indflydelse på, hvad der skal ske med jorden. 

Du kan selv tjekke, om du har arealer med et BNBO. Det skriver Seges i en instruktiv artikel på landbrugsinfo.

Sådan gør du

På miljoegis/grundvand finder du de udpegede BNBO arealer.

Figuren ovenfor viser, hvordan siden ser ud. 

Under de grå bjælker i venstre side trykker du på ”Udpegede drikkevandsressourcer” og herunder vælger du ”Boringsnære beskyttelsesområder”. 

På kortet vil de udpegede områder komme frem som blå skraverede områder omkring en drikkevandsboring. 

Du kan zoome ind på dine marker og se, om der skulle være et areal. Arealerne er ofte små, så derfor skal du zoome et godt stykke ind, før de tydeligt ses.

Indsatsplaner

Under samme bjælkemenu finder du et korttema med indsatsområder, som er vedtaget. 

Der vil komme nogle sort- og rødskraverede områder for henholdsvis nitratfølsomme og sprøjtemiddelfølsomme arealer. 

Det er områder, som kommunerne har vedtaget en indsatsplan for. 

Indsatsplanen beskriver, hvad der konkret skal gøres for at beskytte grundvandet i et indsatsområde. 
Planen beskriver også, hvem der er ansvarlig for at gennemføre de forskellige indsatser, og hvornår de skal gennemføres. 

Læs mere her.

Faktaboks

  • Hvis du vil vide, hvad et indsatsområde konkret betyder for dig og din jord, kan du kontakte din kommune og få en dialog om planen.
  • Du kan evt. også kontakte din landbrugsrådgiver og høre, om de kender til indsatserne. 
  • Du kan også tage kontakt til de andre berørte lodsejere og høre, om de er opmærksomme på de vedtagne planer og udpegninger, og eventuel bagefter få en fælles dialog med landbrugsrådgiver og kommunen. 
  • Kilde: Seges

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle