Topembedsmand: Barbara Bertelsen fjernede sætning – for meget 'patos' om branchen

Justitsministeriets departementschef, Johan Kristian Legarth, skrev allerede 13 timer før mødet i regeringens koordinationsudvalg til rigspolitichefen, at alle mink skulle aflives. Senere foranledigede han, at Barbara Bertelsen kunne få central sætning om konsekvensen for minkbranchen i beslutningsdokument fjernet.

Der har længe været spekuleret i Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsens, rolle i forbindelse med selve beslutningen om at aflive alle mink.

På dag tretten med afhøringer i granskningskommissionen kom vi en del tættere på, hvor meget hun var involveret, og dermed også tættere på Statsministeriets rolle i den beslutning, der de facto knuste den danske minkbranche.

På førstkommende torsdag får vi lejlighed til at høre, hvordan hun selv oplevede forløbet, men departementschef i Justitsministeriet siden 2020, Johan Legarth, forklarede på dagens afhøring, at han var i tæt dialog med hende i det døgn, hvor belsutningen blev truffet.

"Jeg taler med Barbara flere gange i løbet af dagen", forklarede han.

Justitsministeriets departementschef, Johan Legarth, er yderst central for hele minksagen af flere grunde.

Dels var det hans ministerium, der på et møde klokken 14:45 fik til opgave at udarbejde materialet til mødet.

Dels var det også Johan Legarth, der som departemenschef i Justitsministeriet havde en direkte linje til politiet. I løbet af dagen var han flere gange i sms-dialog med rigspolitichef Thorkild Fogde, viste bilag i sagen.

Netop politiets rolle er interessant, fordi politiet står i spidsen for Den Nationale Operative Stab (NOST). Det var den enhed, der stod bag en meget detaljeret operationsplan, der blev fremlagt på mødet i regeringens koordinationsudvalg, og som tidligere har påkaldt sig opmærksomhed.  

For mens Fødevareministeriet på daværende tidspunkt arbejdede på en dvalemodel for minkerhvervet, arbejdede NOST'en med et helt andet scenarium: Aflivningen af alle mink.

Derfor var hans afhøring ventet med stor spænding.

BarbarA slettede sætning

Et af de spørgsmål, der trængte sig mest på, var sletningen af en central sætning i regeringens beslutningspapir.

Lige siden i lørdags, hvor afdelingschef i Fødevareministeriet Tejs Binderup blev afhørt, har det stået klart, at enten Justitsministeriet eller Statsministeriet stod bag sletningen af en sætning om konsekvenserne for minkbranchen i mødets hoveddokument – den såkaldte cover – en halv time før mødet.

Tejs Binderup fra Fødevareministeriet betegnede ellers sætningen som helt central. Der stod, at 'en total nedslagtning, inkl. alle avlsdyr, vurderes af være fatal for branchen'.

Johan Legarth forklarede baggrunden i vidneskranken. En halv time før mødet i regeringens koordinationsudvalg var han i dialog med Statsministeriet.

"De havde bekymringer for vægtningen – at det sundhedsmæssige er skrevet meget nøgternt, og så er der sat en markant patos-fyldt vurdering ind om branchen. Det ønskede vi at nivellere ud. Og så måtte konsekvenserne for branchen foldes ud på mødet," forklarede Johan Legarth.

Han forklarede, at sætningen røg ud for at sikre "et ensartet sprogbrug". Han mente også at huske, at konsekvenserne for branchen blev bragt op på mødet mundtligt.

Udspørger i granskningskommissionen, Jakob Lund Poulsen, ville gerne vide, om sletningen af sætningen, der ifølge Fødevareministeriet var "relevant for beslutningstagerne", var afstemt med Fødevareministeriet?

"Der var enormt kort tid. Min fornemmelse er, at man har sendt en orientering", sagde han og tvivlede på, at der havde været en dialog.

Det havde der ifølge Tejs Binderup heller ikke. Han opdagede først den og flere andre ændringer et kvarter inde i mødet.

"Hvem talte du med i Statsministeriet", spurgte Jakob Lund Poulsen.

"Det var departementschefen"

"Så det konkrete ønske kom fra Barbara Bertelsen"?

"Yes".

Fik et opkald mandag aften

Under afhøringen af tidligere departementschef i Fødevareministeriet, Henrik Studsgaard, erfarede kommissionen, at Barbara Bertelsen spillede en meget aktiv rolle i det forløb, der placerede aben for minkskandalen i hans ministerium.

Under afhøringer fredag fik vi nys om hendes involvering før beslutningen.

Allerede om aftenen mandag den 2. november 2020 fik Johan Legarth et opkald fra Barbara Bertelsen, der munder ud i et møde mellem departementscheferne fra bl.a. Fødevareministeriet, Erhvervsministeriet og Sundhedsministeriet.

Anledningen var den nye risikovurdering fra SSI, hvor der blev nævnt en ny virusvariant, der ifølge SSI truede vaccinerne.

"Hun er den første, der gør mig opmærksom på det med den nye mutation", forklarede han.

Mødet mellem departementscheferne mundede ud i, at der skulle skaffes flere oplysninger, og at man skulle mødes næste dag og tale videre.

Johan Legarh huskede ikke, hvor konkret man var i forhold til aflivningen af alle mink på selve mødet.

Men næste morgen sendte han en sms til rigspolitichef Thorkild Fogde. SMS'en beskriver meget detaljeret, hvad der forventes og indledes med: 

"Tænker umiddelbart at Mink planen ser sådan ud (…) Aflivning af alle mink".

Herefter blev den uddybet i en række punkter.

Johan Legarth mente, at hans relativt detaljerede plan for, hvad der skulle ske, var stykket sammen på baggrund af drøftelser med med Sundhedsministeriet, hans egen afdelingschef Anne Mette Lyhne og andre – uden dog at kunne dog at kunne blive mere specifik.

Vi ved imidlertid i dag, at Fødevareministeriet i hvert fald ikke arbejdede efter samme plan. Ingen af de afhørte fra Fødevareministeriet planlagde tidligt på mandagen ud fra et scenarium, der gik ud på at aflive alle mink.

Til gengæld gik rigspolitichef Thorkild Fogde tilsyneladende videre med beskeden til NOST'en, der udarbejdede en operationsplan, hvor der stod:

"Politisk er det besluttet, at alle mink skal aflives for at hindre en yderligere mutation af virus med risiko for, at en kommende vaccine ikke vil være effektiv".

Operationsplanen fra NOST forholdt sig sågar til, hvordan det skulle foregå:

"Aflivningen af minkene skal i videst muligt omfang ske i samarbejde med minkfarmene, men der må ikke ske en tidsmæssig forsinkelse på baggrund af manglende samarbejde mellem myndighederne og ejerne af farmene."

Operationsplanen blev et af flere bilag til mødet i regeringens koordinationsudvalg.

"Har du bud på, hvordan NOST'en kan skrive, at det allerede er politisk besluttet", lød spørgsmålet fra udspørgeren.

"I løbet af dagen, og da risikovurderingen fra SSI materialiserer sig, er det for dem, der sidder med den i hånden, den vej pilen peger. Det er min antagelser, at de med den formulering har forsøgt sig med rettidig omhu", forklarede han.

Selve KU-mødet blev ifølge Johan Legarth indledt med, at statsminister Mette Frederiksen (S) konstaterede, at mødematerialet var kommet sent, og hun havde derfor en appel om, at man på mødet tager den fra bunden.

Johan Legarth forklarede også, at hjemmelsspørgsmålet ikke var oppe at vende i forhold til spørgsmålet om aflivning af alle mink, og anså det heller ikke som sin opgave at påpege det.
Den opgave måtte ligge hos Fødevareministeriet, mente han.

Kommissionsmedlem Ole Spiermann ville gerne vide, om det ikke er normalt, at når man træffer en helt ny beslutning på et møde – en beslutning, der ikke følger indstillingerne – at den så sendes tilbage for at blive tygget igennem i embedsværket.

"Det er relativt normalt, at der er en afvigelse på mødet, og at den så skal genbesøges af embedsmændene", svarede Johan Legarth.

"Var det en mindre afvigelse", lød spørgsmålet fra Ole Spiermann.

"Havde man ikke været i en ekstraordinær situation, så havde man brugt mere tid", svarede Johan Legarth.

Han forklarede i øvrigt, at han først blev opmærksom på hjemmelsproblematikken søndag aften – altså fem dage efter beslutningen.

Og at der havde været en intens dialog mellem hans eget ministerium og Fødevareministeriet om tolkningen af loven, stod først klart for ham mandag den 9. november.

Dog havde han haft en dialog med sin afdelingschef om hjemmel i forhold til et spørgsmål om ekspropriation den 5. november. Hun mener at huske, at hun ved den lejlighed talte om hjemmel til beslutningen i det hele taget.

"Det viser sig, at hun også har nævnt, at de gjaldt hjemmel til aflivning. Men sådan erindrer jeg ikke samtalen", sagde han.

Afhøringen af Johan Legarth endte med, at han fik besked på, at han vil kunne imødese en geninkaldelse, når kommissionen skal undersøge politiets brug af actioncards i forbindelse med aflivningen af alle mink.

Emneord

minkkommissionen

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle