Torben Povlsen: Fynsk formand slutter sig til feltet af kandidater til viceformandspost

Torben Povlsen, formand for Centrovice, er kandidat til posten som afløser for Lars Hvidtfeldt. "Jeg kan starte op uden indkøringstab", siger han.

Torben Lyngsøe Povlsen, svineproducent, medlem af primærbestyrelsen og formand for den fynske landboforening Centrovice, melder sig nu som fjerde og foreløbig sidste kandidat til posten som viceformand i Landbrug & Fødevarer.

I en pressemeddelelse skriver Torben Povlsen, at han vil kæmpe for en ’ordentlig ammoniakregulering af den animalske sektor, et landbrug der ikke druknes af vandplaner og et samlet stærkt landbrug.’

Vendt med familien

"Da Lars Hvidtfeldt overraskende meldte, at han ikke længere ville fortsætte, kom der mange opfordringer fra nær og fjern til at stille op til viceformandsposten", siger Torben L. Povlsen.

"Dem har jeg reflekteret over og vendt med min familie og bestyrelsen i Centrovice. Det er dem, der umiddelbart vil mærke en forskel, hvis jeg vælges, hvorfor det var dejligt at opleve deres fulde opbakning til at tage udfordringen op".

Animalsk sektor er udsat

I pressemeddelsen fastslår Torben Povlsen, at den animalske sektor er den gren af landbruget, der står overfor de største udfordringer i fremtiden - ikke mindst i forhold til ammoniakreguleringen, som ’rammer kvægbruget alt for hårdt’.

"Hvis vi fremadrettet vil have eksportindtægter på over 150 milliarder til det danske velfærdssamfund, så skal vi sikre ordentlige, fair og reelle rammevilkår".

Vand - en kampplads

For det samlede landbrug er det fortsat vandplanerne, der er den største kampplads for hele landbruget, mener Torben Povlsen.

Her er der stadig flere åbne og uafklarede problemstillinger, f.eks. i forhold til, hvor mange vandløb, der skal være med i vandplanerne, målsætningerne i vandoplandene og de udskudte 6.800 ton N, der formodentligt skal reduceres i kommende generation 3 planer.

"Vi har i L&F gennem »De syv synder« vist, at der ikke er fagligt belæg for at gøre som skitseret i de nuværende reguleringer og målsætninger", siger Torben L. Povlsen.

"Vi er klima-dukse"

Torben L. Povlsen mener videre, at ’den grundlovssikrede ejendomsret konstant udfordres i miljøet og klimaets hellige navn.’

"Det nævnes ofte, at landbruget er en stor miljøsynder, men det er ikke korrekt, vi er faktisk klima- og miljødukse set i et verdens perspektiv".

"Man kan faktisk diskutere om vi ikke er netto plus-bidrager til klimaet".

Har bred erfaring

Torben L. Povlsen har været medlem af primærbestyrelsen siden 2013, hvor han ud over at arbejde med det overordnede har haft specielt fokus på vandplaner og miljøreguleringer.

Han har desuden været medlem af bestyrelsen for L&F Svineproduktion siden 2014.

"Jeg føler, at det er muligt for mig at starte direkte op som viceformand uden ’indkøringstab’ da jeg allerede nu har stærke relationer til primærbestyrelsen og direktionen".

"Bare det at have dybdegående kendskab til regnskabsstrukturen og pengestrømmene, samt de mekanismer, der får hjulene i Landbrug & Fødevarer til at dreje rundt, ser jeg som meget vigtige".

Faktaboks

  • Torben Lyngsøe Povlsen bor på Frederikshøj på Østfyn
  • Han er gift og har to børn på 15 og 20 år
  • Han driver 250 ha og har et sohold på 760 søer med produktion af 30 kilos grise

Emneord

Viceformandsvalg

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle