Tre grønne foreninger har nu stævnet Danish Crown for klimakampagne

Truslen om et sagsanlæg mod Danish Crowns klimakampagne er nu en realitet.

Dansk Vegetarisk Forening har i samarbejde med Klimabevægel-sen og Den Grønne Studenterbevægelse, nu stævnet Danish Crown for vildledning af forbrugerne.

De tre foreninger startede i sidste weekend en indsamling med truslen om, at hvis Danish Crown ikke trak deres kampagne med Klimakontrolleret Gris tilbage, ville foreningerne hive dem i retten.

Det er imidlertid ikke sket, og fredag har de tre foreninger stævnet fødevarekoncernen Danish Crown. Det skriver de i en pressemeddelelse.

Sagen handler om, hvorvidt Danish Crown A/S har overtrådt markedsføringsloven ved at markedsføre dansk svinekød som ”mere klimavenlig, end du tror” og ved at anvende betegnelsen ”klimakontrolleret gris”.

Retssagen er støttet økonomisk af næsten 1.000 borgere, der har bidraget til indsamlingen. På under en uge er der blevet støttet med over 200.000 kr., som var målet for at kunne dække sagens omkostninger, og beløbet er stadigt stigende, skriver foreningerne. 

Vigtig sag

Det er Sirius Advokater, der fører sagen for de to organisationer. Advokat Marc Malmbak Stounberg mener, at sagen kan få stor betydning for, idet det er første gang, at en dansk domstol skal tage stilling til, hvorvidt et selskab har gjort sig skyldig i ulovlig klima-greenwashing - altså på vildledende vis at markedsføre et produkt som mere klimavenligt, end det egentlig er.

"Når produkter med et højt klimaaftryk bliver markedsført som klimavenlige, er det vanskeligt for den almindelige forbruger at skelne mellem produkter, der belaster klimaet i høj grad, og produkter, der reelt er klimavenlige. Forbrugeren får derved sværere ved at træffe klimavenlige valg. Det er et alvorligt problem. Det er vores vurdering, at Danish Crown ikke har belæg for at kalde dansk grisekød ”mere klimavenligt end du tror” og ”klimakontrolleret”, og det er det, vi nu beder domstolene tage stilling til", udtaler advokat Marc Malmbak Stounberg.

"Udfaldet af denne sag vil derfor uanset udfaldet være med til at fastlægge retstilstanden på dette vigtige område", lyder det bl.a. i stævningen.

For organisationerne er det vigtigt at slå fast, at man på ingen måde kæmper imod dansk landbrug generelt.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle