Tre landboforeninger sætter kurs mod fusion

LandboThy, Landboforeningen Limfjord og Lemvigegnens Landboforening vil lægge kræfterne sammen.

Bestyrelserne bag LandboThy, Landboforeningen Limfjord og Lemvigegnens Landboforening vil undersøge muligheden for at arbejde hen mod en fusion af de respektive foreninger og deres rådgivning i én forening med rådgivning. 

Fusionen vil være gældende fra 1. januar 2021. Det skriver de tre foreninger i en fælles orientering til medlemmerne.

Nedsætter Fusionsbestyrelse

De tre foreninger nedsætter nu en fusionsbestyrelse, som skal kigge på mulighederne, og komme med et oplæg på baggrund af tidligere møder. 

Direktør Henrik Hardboe Galsgaard fra LandboThy er af de tre bestyrelser udpeget som forhandlingsleder.

Hvis arbejdet ender op med forslag om fusion, skal eventuelt fusionsoplæg vedtages endeligt af de tre foreningers generalforsamlinger.

Lokale baser bevares

Den nye virksomhed vil - i givet fald - rumme godt 200 medarbejdere og vil have ca. 1.700 aktive medlemmer og mere end 4.000 kunder. 

Det er forventningen, at bestyrelsen også efter fusionen vil beskæftige samme antal medarbejdere, og det vil være en del af aftalen, at der udgår rådgivning fra de nuværende lokaliteter i Skive, Thisted og Lemvig.

"Der er tale om tre økonomisk stærke og velfungerende foreninger med rådgivningsvirksomheder, som ønsker at sammenlægge resurser og kompetencer med det formål at sikre medlemmer og kunder adgang til den bedste service og rådgivning indenfor allerede kendte rådgivningsfelter i landbruget, og samtidig være i front i forhold til rådgivning efterspurgt af fremtidens landmænd", heder det i meddelelsen fra de tre foreningers formænd.

"Vi ser alle størrelser og typer af landbrug som lige vigtige og vil opgradere og sætte endnu større fokus på at servicere medlemmerne/kunderne, uanset hvilken ejerform de vælger for deres virksomhed".

Stærk interessevaretagelse

I fællesskab ser de tre foreninger muligheder for at løfte medlemmernes politiske interessevaretagelseendnu stærkere ved  at fusionere.

"Her står vi foran store opgaver, hvor bl.a. vandplanernes implementering i de indre dele af limfjorden er skræmmende læsning, men også smeltevandsslugter er en udfordring især i den vestlige del af  Limfjorden. Derudover oplever vi udfordringer med at opfylde regler underlagt datotyranni, BNBO Indsatser og CO2 reducerede klimatiltag, som alle er områder der kræver stor bevågenhed. Disse opgaver løses bedre med et større medlemsgrundlag, som derved sikrer resurserne til en stærkere politisk indsats lokalt og nationalt".

"En fusion vil styrke mulighederne for at udvikle rådgivningen og øge tiltrækningen af nye medarbejdere. Det er målet med fusionen at sikre den lokale forankring, at bibeholde fordelene i at være en lokal arbejdsplads som samtidig er en del af en større virksomhed, der kan løfte mere specifikke rådgivningsopgaver og give medarbejderne større mulighed for faglig udvikling" hedder det i meddelelsen fa de tre formænd: Lars Kristensen, Landboforeningen Limfjord, Leif Gravesen, LandboThy og Morten Agger, Lemvigegnens Landbforening.

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle