Trods tørken: Nordjysk kartoffelmelsfabrik lander stort overskud

AKV (Andels-Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel) i Langholt har landet et meget tilfredsstillende resultat på 50,6 mio kr. i overskud i 2018/19 og udbetaler alt til andelshaverne.

AKV (Andels-Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel) i Langholt leverede, trods tørken, i 2018/2019 regnskabet et rekordhøjt overskud for fabrikken.

Årets resultat lyder på 50,6 mio. kr. i 2018 mod 43,4 mio. kr. året før. Tidligere år har overskuddet ligget på mellem 22 mio. kr. (2014) og 29,5 mio. kr. (2016).

Sammenholdt med at fabrikken endda kun havde budgetteret med et overskud på 36,3 mio. kr. i 2018/19 anser ledelsen det for et 'meget tilfredsstillende' resultat.

AKV Langholt er den nordligste af Danmarks fire kartoffelstivelsesfabrikker og har cirka 165 andelshavere hovedsageligt bosiddende i Vendsyssel og Himmerland. AKV har sine fabriksanlæg nord for byen Langholt.

AKV Langholt producerer og sælger kartoffelstivelse, kartoffelprotein, læggekartofler samt biprodukter fra produktionen baseret på leverancer af kartofler fra fabrikkens andelshavere. Proteinet anvendes til specialfoder, og hovedparten går til smågrise.

"Resultatet er opnået på baggrund af tilfredsstillende drift, men med en produktion af stivelse i kampagnen 2018, der var mindre set i forhold til den bugetterede produktion", skriver selskabet i årsregnskabet.

Tørke gav højere afregning

Det positive resultatet skyldes især en mindre gennemsnitlig produktion af kartoffelstivelse i Europa, der tillod AKV Langholt AmbA at udnyttede 2018's varme vejr og tørke til at få solgt ud af lageret.

Især afsætning af specialstivelser til papirindustrien og stivelse til fødevareindustrien har været lidt større, end selskabets produktion, og kunne sælges til højere priser. 

"Den deraf følgende mindre produktion af kartoffelstivelse er solgt til højere salgspriser end budgetteret, hvilket har givet højere afregning", fortsætter selskabet i ledelsesberetningen. AKV Langholt AmbA sælger specialstivelser gennem det 50 procent ejede selskab Cargill-AKV I/S.

Udbetaling til andelshaverne

I regnskabsåret for 2018/19 nåede produktionen op på 47.500 ton stivelse og 2.700 ton protein. Det er lavere end normalt, hvilket tilskrives tørken.

Bestyrelsen valgte at foreslå en efterbetaling til andelshaverne på i alt 54,4 mio. kr. svarende til i gennemsnit 143 øre pr. kg., så den samlede afregning for stivelse til andelshaverne i gennemsnit har været 3,70 kr./kg for leveret stivelse.

Efterbetalingen udgør årets overskud plus den erstatning, selskabet modtog sidste år i forbindelse med en brand i et proteintørreri.

"Det er normal praksis at vi udbetaler hele overskuddet hvert år. Men sidste år udbetalte vi 3,85 mio. kr. mindre end vores overskud, for vi ville se om vores nye anlæg virkede, for ellers var det farligt at gå ud og udbetale erstatningen. I år udbetaler vi altså de 3,85 mio. kr. ekstra", siger Ronnie Nielsen, adm. direktør hos AKV Langholt.

Vil selv sælge kartoffelmel

I regnskabsåret 2018/19 har AKV Langholt AmbA haft investeringer på 98,3 mio. kr.. Det fremgår af regnskabet, at de nye investeringer består i en fabriksudvidelse med en ny produktionslinje med en kapacitet på 12 tons pr. time, der gerne skulle kunne tages i brug i september 2019.

Udvidelsen kommer til at betyde at fabrikken sammen med den eksisterende kapacitet kan producere i alt 32 tons i timen.

I år forventer fabrikken at øge produktionen til 65.000 ton kartoffelmel om året, og inden for tre år skal produktionen helt op på cirka 80.000 ton.

Fabrikken har indtil nu haft en amerikansk partner til at stå for salget, hvorfor der til generalforsamlingen 18. juni blev præsenteret en strategi for salget af egen nativ kartoffelmel.

Af nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt: Søren Østergaard og Andreas Heegaard Christiansen. Selskabet beskæftiger i gennemsnit 47 fuldtidsmedarbejdere.

Faktaboks

Tal fra årsopgørelsen 2018/19

tal i parantes er fra 2017/18

  • Årets resultat: 50,6 mio. kr. (43,4 mio. kr.)
  • Nettoomsætning: 228,2 mio. kr. (210 mio. kr.)
  • Heraf er de 166,9 mio. kr. tjent på slag af kartoffelstivelse, de 30,6 mio. kr. er fra salg af læggekartofler, 22,6 mio. kr. er indtjening fra salg af protein, mens der er tjent henholdsvis 5,4 og 2,7 mio. kr. på K-2 og pulp.
  • Driftsresultat: 54,9 mio. kr. (40,3 mio. kr.)
  • Egenkapital: 234,8 mio. kr. (188,7 mio. kr.)

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle