Trump og Brexit kan ændre svinekødmarkedet

Af Karsten Flemin, markedesanalytiker, Landbrug & Fødevarer.

To markante hændelser i 2016 var, da briterne stemte for et Brexit, og da amerikanerne valgte Donald Trump som præsident. Begge hændelser kan fremadrettet få stor betydning for verdensmarkedet for svinekød og dermed også for den pris, danske svineproducenter får for deres slagtesvin og smågrise.

Trump og frihandelsaftaler

Hvilken betydning får valget af Trump på svinekødsmarkedet?

I dele af den danske presse er valget af Trump nærmest blevet beskrevet som en gave til danske svineproducenter. Argumentationen er, at USA vil føre en stærkt protektionistisk politik og blive handelsmæssigt mere isoleret. Det skulle åbne en dør for øget EU-eksport af svinekød til verdensmarkedet, bl.a. til det vigtige marked i Japan.

Dette tror jeg dog, er en alt for forhastet konklusion. Det er korrekt, at Trump som noget af det første har lagt frihandelsaftalen TPP med bl.a. Japan død. Og han har udtalt sig stærkt negativt om frihandelsaftalen NAFTA, der bl.a. sikrer adgang for amerikansk svinekød til Canada og Mexico.

Men indtil videre har Trump ikke sagt, at han generelt er modstander af frihandelsaftaler. Han har blot erklæret sig som modstander af de frihandelsaftaler, som han mener, er dårlige for USA.

Trump har da også - samtidig med at han offentliggjorde, at USA ikke vil tiltræde TPP - bedt sine forhandlere om at søge at få bilaterale frihandelsaftaler, hvor det er muligt. Og Trump har også givet udtryk for, at han er stærkt interesseret i at lave en frihandelsaftale med Storbritannien, når landet forlader EU.

Så indtil videre må vi vente at se, om Trump-administrationen kan indgå nye og bedre frihandelsaftaler for USA? Eller om Trump blot lader sig nøje med nogle få og ikke vigtige ændringer i tidligere aftaler og derefter erklærer sig tilfreds? Eller om valget af Trump virkelig vil resultere i færre åbne markeder for amerikansk svinekød?

Landmand bygger ny stald og fik besøg af kommunalpolitikere 17. november · 15:21

EU-Japan frihandelsaftale forsinket

USAs udtræden af TPP betyder i første omgang, at det nu ser ud til, at EU kommer før USA med en frihandelsaftale med Japan.

Der var egentlig forventet en aftale mellem EU og Japan omkring nytår, men denne deadline er nu udskudt. Men formentlig ligger der et aftaleudkast om kort tid.

Hvor det tidligere var vigtigt for EU, at aftalen ikke stillede EU-eksporten til Japan dårligere, end den aftale USA havde med Japan via TPP, så er fokus for EUs forhandlere nu skiftet til, at EU skal sikre, at aftalen med Japan ikke bliver dårligere end den bilaterale aftale, USA formentlig vil indgå med Japan.

Et noget mere kompliceret udgangspunkt for EUs forhandlere.

Konsekvenser af Brexit

Med Brexit ser det ud til, at Storbritannien også må forlade EUs indre marked. Om nogle år skal den danske eksport af svinekød til UK i så fald ske via en ny handelsaftale mellem EU og Storbritannien. Og eksporten skal måske ske i konkurrence med amerikansk svinekød. Der er derfor udsigt til en mere besværlig og måske også mindre attraktiv eksport af svinekød til UK.

Da Danmark i 1972 meldte sig ind i det daværende EF, var et af hovedargumenterne, at det var vigtigt vi bevarede vores store svinekødeksport til Storbritannien. Den var den gang på 2,3 mia. kr. ud af en samlet dansk eksport af svinekød på 4,3 mia. kr. Den danske eksport til Storbritannien er i dag på 3,5 mia. kr. ud af en samlet dansk eksport af svinekød på 29,6 mia. kr. Så vores afhængighed af det britiske marked er i dag en helt anden og heldigvis betydelig mindre end tilbage i 1972.

Men Storbritanniens udtræden af det indre marked kan alligevel blive ganske dyr for EUs svinekødsektor. UK importerer i dag 950.000 ton svinekød årligt fra det øvrige EU. Det svarer til 4 pct. af produktionen i EU. Fremadrettet kan denne eksport mindskes betydeligt, hvis den skal foregå i konkurrence med bl.a. amerikansk svinekød.

Ændrede spilleregler på verdensmarkedet for svinekød

Så om nogle år kan vi stå med helt nye spilleregler i form af nye handelsaftaler på det globale svinekødmarked som konsekvens af Trump og Brexit. Måske står vi i en situation om fem år, hvor USA eksporterer svinekød til UK, samtidig med at EU har gang i en betydelig eksport af svinekød til et traditionelt amerikansk eksportmarked som Mexico.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu