Tusindvis meldte tilbage: Nyt forslag til naturområder sendes i høring

Afgræsningen af Natura 2000-områderne blev gennemgået på landsplan for første gang i over 20 år, da de blev sendt i høring sidste år. Der kom over 2000 høringssvar, og nu sendes nyt forslag i høring.

I efteråret 2017 blev Natura 2000-områderne for første gang gennemgået, siden de blev vedtaget for snart 25 år siden, og hen over tre måneder i vinter kom der godt 2.000 høringssvar.

Miljøstyrelsen har nu gennemgået alle høringssvarene, og på den baggrund har Miljøstyrelsen udarbejdet et nyt forslag, med justeringer i ca. 80 Natura 2000-områder, som sendes i ny høring den 17. maj – 31. maj.

Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

forslag om at udtage intensive arealer

Høringssvarene indeholdt forslag om at inddrage nye naturområder, udtage landbrugsjord og mere generelle bemærkninger.

På baggrund af de mange høringssvar fra forskellige steder i Danmark, er der derfor forslag om at tage naturområder med, mens der også er forslag om at udtage intensive landbrugsarealer, som ikke bidrager væsentligt til naturbeskyttelsen.

Otte brande på en dag: "Forsikringen burde sende mig en præmie" 8. august · 06:12

Det er en målrettet høring, som udelukkende sendes til de lodsejere og kommuner, som er berørte af de nye potentielle ændringer. Hvis man er interesseret i at se det nye forslag kan det ses her.

Danmark har i dag 340.000 ha Natura 2000-områder på land, og de rummer noget af den mest værdifulde natur, som findes i Danmark.

Grænsejusteringen sker som opfølgning på Naturpakken, hvor det bl.a. er aftalt at se på mulighederne for at udtage jordbrugsarealer og byarealer af Natura 2000-områderne, så længe arealerne ikke bidrager til beskyttelsen af direktivarter og direktivnatur.

Alle ændringerne af Natura 2000-områderne skal sendes til EU-Kommissionen, der skal godkende dem.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu