Tysk svinepris vil falde, den danske næppe stige

De tyske slagtninger af svin har i august måned ligget markant under året før

Af Karsten Flemin, markedsanalytiker, Landbrug & Fødevarer

Tyske slagterier har oplevet en dramatisk nedgang i tilførslerne af svin i august måned. I flere uger af august har slagtningerne ligget mere end 10 pct. under samme tid sidste år.

Årsagen til de meget lave slagtninger i Tyskland skal formentlig findes i den hedebølge, der ramte Tyskland ved indgangen til august måned. Varmen har sænket grisenes tilvækst og dermed ramt slagtningerne.

Indtil august måned lå de samlede tyske slagtninger stort set på niveau med året før. Og den tyske svinetælling fra maj viste en meget behersket nedgang i svinebestanden på 1 pct.

Så meget tyder på, at de meget lave slagtninger i Tyskland vil være et forbigående fænomen og i løbet af nogle uger afløst af mere normale slagtninger.

Rekordstor forskel mellem dansk og tysk afregning

Men faldet i slagtninger betød en stærkt stigende tysk notering i løbet af august måned og en rekordstor forskel mellem tysk og dansk afregningspris. Prisstigningerne på det tyske marked i løbet af august har dog først og fremmest været en følge af slagteriernes kamp om grisene og i mindre grad et udtryk for stigende priser for kødet på det tyske marked.

En situation med en så markant forskel mellem afregningsprisen i Tyskland og Danmark, som vi har set i august måned, vil naturligvis ikke vare ved. Tyske slagterier kan i en begrænset tid køre med underskud og drage fordel af et relativt stærkt hjemmemarked. Men I løbet af et stykke tid må det forventes, at prisforskellen mellem tysk og dansk afregning helt forsvinder.

Spørgsmålet er, om den danske pris vil komme op til tysk niveau, eller den tyske pris vil komme ned til dansk niveau?

Jeg tror desværre, det sidste bliver tilfældet.

Så snart slagtningerne igen normaliseres på det tyske marked, forventer jeg, at tyske slagterier udnytter situationen til at gennemføre markante fald i svineprisen. Vi så denne tendens i den forløbne uge, hvor tyske slagterier truede med ’Hauspreis’. Det blev dog ved truslen. Men tyske slagterier kan som sagt ikke på længere sigt køre videre med røde tal.

Der er desværre ikke noget i markedssituationen, der peger mod mindre svinekød på EU markedet og dermed stigende svinekødpriser i Europa i den kommende tid frem mod årsskiftet.

De indtil nu offentliggjorte svinetællinger i EU fra maj-juni måned tyder på, at EU slagtningerne i resten af 2018 vil ligge på niveau eller lidt over samme tid sidste år. Vi skal formentlig hen til foråret/sommeren 2019, før vi vil se den normale sæsonmæssige nedgang i slagtninger, samtidig med at slagtningerne i EU vil begynde at ligge på niveau eller under året før.

Pres på eksportmarkeder

Vender vi blikket mod eksportmarkederne, er der heller ikke meget i markedssituationen, der tyder på stigende priser på den korte bane.

I USA fortsætter slagtningerne med at ligge markant over sidste år. Amerikanske svineproducenter har i de seneste måneder oplevet en dramatisk nedtur i svineprisen. Tilbage i juni måned lå den amerikanske svinepris over 11 kr./kg. Nu blot 3 måneder senere er afregningen omkring 6 kr./kg. Dette betyder masser af billigt amerikansk grisekød på eksportmarkederne i den kommende tid.

Også de andre store eksportørlande Brasilien og Canada oplever p.t. meget lave svinepriser og har som følge heraf masser af billigt grisekød, man gerne vil eksportere.

Alt er dog ikke kun negativt på eksportmarkederne, når vi ser lidt længere frem. I foråret 2019 træder frihandelsaftalen mellem EU og Japan i kraft. Dette forventes at betyde øget eksport af grisekød fra EU til Japan i det nye år.

Det er endnu for tidligt at sige, hvad de kinesiske problemer med afrikansk svinepest får af betydning. Men spreder sygdommen sig ukontrollabelt til store dele af kinesisk svineproduktion, kan det fremadrettet betyde en øget kinesisk import af grisekød.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle