To tyske landmænd dyrker verdens - måske - nordligste ris

To tyske landmænd og dambrugsejere forsøger sig på anden sæson med dyrkning af ris, og foreløbig er de optimistiske med årets afgrøde. De forventer at høste i slutningen af september eller start oktober.

Dyrkning af ris er typisk noget man forbinder med lande som Bali, Filippinerne og andre steder i Asien.

På trods af det har to tyske landmænd, Wiebke Fuchs og Guido Leutenegger, givet sig i kast med at dyrke verdens - måske - nordligste ris lidt uden for Berlin. Det skriver det tyske netmedie Agrarheute

Hele projektet er udsprunget af, at Wiebke Fuchs og Guido Leutenegger gerne ville opdrætte karper på eget dambrug. Fiskene skulle sælges i Guido Leuteneggers onlinebutik, hvor han forhandler deres egne produkter.

Derfor købte de i 2020 dambruget Teichland Linum, som dog var ved at afvikle dele af dambruget.

Efterspørgslen på karper var faldet, og der var derfor kun karper i 5 ud af 12 damme. Det er i den forbindelse, at Wiebke Fuchs og Guido Leutenegger er kommet på at dyrke ris i de tomme damme, som nærmest må karakteriseres som et lille sumplandskab. 

De to tyske landmænd dyrker i alt 2,3 hektar med ris i år, og det er både vådris, hvor de nederste tre til fire cm af planten står under vand, og tørris, som står tørt og skal vandes.

Tørrisene kan såes med en almindelig såmaskine, mens vådrisene bliver plantet ud. 

Siv og fugle kan være en udfordring for risene

2020 var første år Wiebke Fuchs og Guido Leutenegger dyrkede ris.

Her opstod imidlertid problemer med ukrudt, idet siv endte med at dække risene fuldstændig. Problemet opstod, fordi de ikke havde nok medarbejdere og derfor ikke kunne følge med og holde sivene nede.

I år har de været bedre forberedte, og hver uge bruger tre personer tre-fire timer på at hive siv op, hvilket er nok til at holde risene rene og sunde. 

En anden udfordring er fugle, som spiser toppene af risplanterne. Det er typisk ænder og gæs, som plager risene, og det er særligt vådrisene, som det går ud over. 

Wiebke Fuchs og Guido Leutenegger forventer ikke det store udbytte af risene. De håber at høste cirka fem til seks tons ris på de 2,3 hektar, hvilket er omkring halvdelen af den mængde, erfarne risdyrkere høster. 

forventer at høste i slutningen af september

Wiebke Fuchs og Guido Leutenegger håber på varme temperaturer i september, så risene kan nå modenhed til de skal høstes i slutningen af september eller start oktober.

Fire til seks uger før høst skal jorden drænes fra vådrisene. Alle risene skal høstes med en forsøgsmejetærsker, som har den rette størrelse, idet rismarkerne ikke kan bære store maskiner. 

Lokale gårdbutikker og restauranter har tilkendegivet, at de er interesserede i de lokale ris, så Wiebke Fuchs og Guido Leutenegger er ikke nervøse for, at det kommer til at knibe med afsætningen.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.