Tyskland moniterede grundvand for ensidigt

I Tyskland var det ikke godt nok at teste grundvandets kvalitet der, hvor det var forurenet, påpegede EU in 2002.

I Danmark er myndighedernes kontrol med grundvandets kvalitet repræsentativt for der, hvor grundvandet er påvirket af landbruget. Det har Miljøstyrelsen flere gange fastslået på det seneste efter kritik fra landbruget, der til gengæld mener, at der er målt for meget der, hvor der er forurening og mindre der hvor der ikke er.

Nu sår BL-advokat Hans Sønderby dog tvivl om den danske tolkning efter at have fundet en besked fra EU-kommissionen til de tyske myndigheder i 2002. Her peger kommissionen på at overvågningsnetværket var utilstrækkeligt.

Begrundelsen var sålydende oplyser advokaten:

“in Germany the network is .. incomplete, focusing only on areas of polluted groundwaters”

På dansk udtrykkes det sådan: “I Tyskland er nettet…ufuldstændigt, da det udelukkende er fokuseret på områder med forurenet grundvand” (Side 12 i EU-Kommissionens beretning om Gennemførelse af rådets direktiv 91/676/EØF om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget”.)

Kendt landmand slog konservativ bykonge 22. november · 08:34

 

Ifølge advokaten viser denne begrundelse fra EU-kommissionens side, at Miljøstyrelsen i Danmark er på tynd EU-is, når de hævder, at overvågningen er repræsentativ og dermed opfylder direktivets krav, fordi overvågningen alene skal rette sig mod områder, hvor landbruget påvirker grundvandet..

 

”En overvågning i overensstemmelse med direktivet kræver tværtimod, at det er repræsentativt for grundvandet – ikke kun for den forurenede del eller andre dele som man måske foretrækker at fokusere på,” siger advokat Sønderby.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu