Tyskland pressede ekstra særhensyn ind i glyphosat-godkendelse

Den nye godkendelse har nu en række hensyn, som medlemslande skal tage højde for, når de godkender nye glyphosatprodukter.

Den nye godkendelse for glyphosat rummer en række særlige hensyn, som medlemslandene har pligt til at tage stilling til.

Ved mødet i appeludvalget i går, mandag, fik Tyskland presset to ekstra hensyn ind:

  1. Medlemslandene skal tage særligt hensyn til risikoen for biodiversitet og forekomst af landlevende ikke-mål organismer som leddyr og pattedyr via interaktion mellem forskellige trin i fødekæden.
  2. Medlemslandene skal tage særligt hensyn til ikke-professionelle brugere.

Mål-organismer - der omtales i punkt et - er de organismer, et aktivstof har til formål at påvirke.

Lea Frimann Hansen, kontorchef ved Miljøstyrelsen med ansvar for pesticider, forklarer, at det endnu ikke er fastlagt, hvilke konsekvenser de to ekstra hensyn får.

"Vi må vurdere det konkret, når vi skal revurdere de enkelte pesticidmidler", siger hun.

I forvejen rummede EU-Kommissionens forslag en række særhensyn:

  • Medlemslandene skal tage særligt hensyn til beskyttelsen af grundvand, sprøjteførerne og risikoen for pattedyr og planter
  • Medlemslandene skal tage særligt hensyn til risikoen ved anvendelse i specielle områder jf. Artikel 12(a) i Direktiv 2009/128/EC: områder, der bruges af offentligheden eller udsatte, såsom offentlige parker og haver, sportspladser, rekreative områder, skolegårde og legepladser samt i umiddelbar nærhed af sundhedsfaciliteter
  • Medlemslandene skal tage særligt hensyn til, at anvendelsen af glyphosat før høst er i overensstemmelse med god landbrugsmæssig praksis
  • Medlemslandene skal sikre, er der er overensstemmelse mellem de ansøgte midlers tekniske specifikation i forhold til det testmateriale, der er anvendt i de toksikologiske studier
  • Medlemslandene skal sikre, at de glyphosatholdige sprøjtemidler ikke indeholder hjælpestoffer tilhørende gruppen af POE-tallowaminer

Hensyn til sprøjteførere kan eksempelvis være – måske – et krav om, at sprøjtefører skal have handsker på ved påfyldning, siger Miljøstyrelsens kontorchef. Det er dog ikke afgjort endnu.

Danmark tager i forvejen visse hensyn til private brugere af glyphosat. Eksempelvis må fortyndet glyphosat - klar til brug-produkter - sælges fra hylden, mens koncentrerede produkter skal være i et aflåst skab.

Hun vurderer, at de to ekstra hensyn - som blev føjet til godkendelsen mandag - er et krav, fordi nogle lande ønsker dem indsat i forhold til at kunne opdatere egen lovgivning.

Du kan læse mere om EU-Kommissionens oprindelige forslag i dette rammenotat.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle