Udbredt pesticidfund er fortidens synder

Restprodukter af sprøjtemidlet Chloridazon findes over grænseværdien, men ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed er det ikke i sundhedsskadelige koncentrationer

De restprodukter af sprøjtemidlet Chloridazon, som blev brugt i roer i 90’erne, som nu findes over grænseværdien i en lang række vandboringer, og som GEUS har offentliggjort en rapport om i dag, er fortidens synder.

Midlet har ikke været brugt herhjemme de sidste 20 år. Det påpeger Jens Erik Jensen, landskonsulent, Seges.

»Når man begynder at søge efter stoffer, finder man dem. Det her burde nok have været med i overvågningen tidligere«, siger han.

Han kalder det et eksempel på ’fortidens synder’ og understreger, at vores godkendelsessystem for pesticider i dag er meget mere finmasket end dengang.

Det betyder, at man ikke skal frygte, at der dukker lignende situationer op for de sprøjtemidler, der er godkendt i dag.

Det har allerede vakt bekymring, at nedbrydningsprodukterne er fundet over grænseværdierne, men det betyder dog ikke, at drikkevandet er giftigt af den grund.

Grænseværdien for pesticider er nemlig et kvalitetskriterium - ikke et giftighedskriterium.

Sprøjtemidlet Chloridazon blev forbudt i Danmark for mange år siden, men i lande som Tyskland, Storbritannien og de baltiske lande er der dog stadig godkendt sprøjtemidler med samme aktivstof. Og i Sverige fik roedyrkerne dispensation til at bruge det så sent som i 2014.

Ikke farligt

Selvom der er tale om relativt mange fund af nedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon og også en del over kravværdien – både i grundvand og hos vandværkerne, vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed.

Ifølge Miljøstyrelsen vil de koncentrationer, der er fundet i vandværkerne, ikke udgøre en uacceptabel risiko for sundheden.

Niveauet er nemlig væsentligt lavere end det acceptable daglige indtag (ADI). Det andet nedbrydningsprodukt - methyl-desphenyl-chloridazon – er fundet færre steder og i lavere koncentrationer.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle