Udbygningen af biogasproduktionen taber flyvehøjde

Produktionen af biogas slog rekord i 2023. Men der er brug for nye politiske tiltag for at øge biogasproduktionen yderligere, lyder det fra Biogas Danmark. 

Den danske biogasproduktion slog i 2023 rekorder med en produktion på 720 millioner kubikmeter opgraderet biogas, der blev distribueret via gasnettet. 

Det var næsten 100 millioner kubikmeter mere end i 2022. Samlet svarede produktionen til 45 procent af gasforbruget i 2023, hvis man medregner den gas, der leveres direkte til industri og energiproducenter uden om gasnetværket.  

Sådan lyder det i en ny opgørelse fra brancheorganisationen Biogas Danmark, der imidlertid også peger på, at vi næppe ser den samme vækst næste år.  

Ingen spadestik i 2023

Rekordproduktionen i 2023 var nemlig baseret på de nye biogasanlæg, der blev sat i drift i 2022 under den nu lukkede støtteordning, og politisk aftalte nye støtteudbud er blevet udsat igen og igen, lyder det fra Biogas Danmark. 

- Desværre måtte vi derfor også konstatere, at vi for første gang i adskillige år oplevede, at der hverken blev idriftsat nye biogasanlæg eller taget spadestik til nye anlæg i 2023. Så det blev også året, hvor væksten foreløbig stoppede, konstaterer Henrik Høegh. 

Der er brug for forbedrede rammevilkår for, at der igen for alvor kan komme gang i væksten i den danske biogasproduktion, mener han. 

- Danmark har fortsat et stort potentiale for at øge biogasproduktionen, og Energistyrelsen forventer, at biogas kan dække hele det danske gasforbrug inden 2030. Hvis det skal ske, er det nødvendigt med flere tiltag. Vi har foreslået en række initiativer, der igen kan sætte gang i biogasproduktionen, og vi håber, at vores forslag bliver taget op i den kommende tids forhandlinger om blandt andet 2025-klimamålet og den grønne skattereform for industrien, siger Henrik Høegh.

Flere biogasmilepæle

2023 blev i øvrigt et år, hvor flere milepæle blevet nået i den danske biogasproduktion. 

En sommerdag i juli leverede biogasanlæggene, hvad der svarer til 123 procent af gasforbruget, og den overskydende biogasproduktion kunne dermed lægges i gaslagrene til senere brug. 

For første gang blev der desuden leveret elektrometan til gasnettet. Elektrometan produceres af CO2, der udskilles fra rå biogas, i kombination med grøn brint, der produceres på basis af vindmøllestrøm.

2023 blev også året, hvor de to første danske biogasanlæg begyndte produktionen af flydende biogas, som leveres til tunge gasdrevne lastbiler i transportsektoren.

Biogas Danmark: Det kan øge biogasproduktionen

  • Et ambitiøst CO2-fortrængningskrav i transportsektoren med et lavt låg over fødevarebaseredebbiobrændstoffer allerede fra 2025. Dette vil stimulere produktionen af ustøttet biogas i Danmark.
  • CO2-afgiftsrefusion for ustøttet biogas leveret via gasnettet.
  • Udformning af kommende biogasudbud, så flere biogasproducenter byder ind med øget produktion.

/rost

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle