Udbytte langt under normalen pressede frøfirma

En dårlig høst halverer overskuddet hos Vikima Seeds fra Lolland, der har specialiseret sig i hybridspinat.

Det specialiserede frøfirma Vikima Seed må for tredje år i træk se resultatet dykke, senest med godt en halvering til i alt 6,9 mio. kr.

Året forinden endte 13,5 mio. kr. på bundlinjen og 21,1 mio. kr. tilbage i 14/15.

I takt med det faldende resultat er bruttoresultatet for den japansk-ejede virksomhed ligeledes søgt nedad. Det ender for året på 18,4 mio. kr. mod 25,8 mio. kr. året før og 34,4 mio. kr. tilbage i 14/15.

Årsagen til det væsentligt lavere resultat skal bl.a. findes i, at høsten var dårligere end forventet. Vikima er store inden for hybridspinatfrø.

Især gav en syv ugers tør periode i maj og juni problemer, da afgrøderne trangsmodnede langt hurtigere, end selskabet tidligere har oplevet.

"Frøudbytterne var langt under et normalt udbytte, og produktionen oplevede tillige et stort rensesvind. Til trods for en større ordremængde og et større udlagt areal til høst, har vi oplevet laveste udbytte i især hybridspinat de sidste mange år," skriver selskabet i ledelsesberetningen, men hæfter sig dog ved, at frøkvaliteten har været god og endda bedre end forventet.

Gård var ubeboet i 30 år - nu købt af fond 10. december · 10:00

Derudover har Vikima Seeds også døjet med et usædvanligt højt antal skadedyr i markerne, som har haft stor indflydelse på udbyttet i øvrige afgrøder.

Afrika trækker op

Vikima Seed, der har hjemme i Holeby på Lolland, er især specialiseret hybridspinat, men dertil kommer en lang række af sorter inden for grønsager, blomster, krydderurter m.v., som firmaet producerer til afsætning i hele verden. Selskabet driver handel med og udfører kontraktproduktion af grøntsags- og blomsterfrø.

Produktionen foregår med frøavlere i Danmark, Sverige og Polen. Produkterne afsættes på eksportmarkederne i hele verden, og det er, til trods for det faldende resultat, gået over al forventning.

I beretningen fortæller selskabet, at der i regnskabsåret har været et større salg til kunder i Mellemøsten og Afrika, selvom den politiske uro i Mellemøsten har gjort det vanskeligt at handle i en del af markedet. Situationen er dog gået til det bedre, og det bliver nemmere at handle nu.

lys for enden af tunnellen

Væksten er der dog stadig i markedet, og selskabet ser allerede nu ind i en stigende ordretilgang og har særdeles positive forventninger til de kommende års produktioner. Især oplever Vikima Seeds en stigende efterspørgsel på især spinatfrø, som fortsat er virksomhedens kerneforretning.

Der er en stigende interesse for frøproduktionen og en fortsat positiv udvikling på især babyleaf-markedet i USA.

Tip os

Relaterede artikler

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu