Uden støtte blev byggeriet stærkt begrænset
Brian Fruergaard-Roed har fået tilsagn om 914.000 kroner i støtte til byggeri af stalde og foderfaciliteter. Han søgte støtten for at nedsætte egenbetalingen og fordi støtteordningen ikke kan kapitaliseres.

Støttebeløbet gør, at vi kan øge produktionen og indtjeningen og undgå flaskehalse. Det sikrer bedriftens fremtid!

Så enkelt kan Brian Fruergaard-Roed gøre årsagen op til, at der i disse måneder er hektisk byggeaktivitet på hans økologiske mælkeproduktion ved Nørager i Himmerland.

Brian har fået tilsagn om 914.000 kroner til byggeri fra Moderniseringsstøtten 2016, og pengene går bl.a. til en ekstra kostald, en kalvestald og siloer til ensilage. Den samlede byggepris beløber sig til fem millioner kroner, og støtten udgør knap 20 procent.

Brand blev startskuddet

At byggeriet griber så meget om sig på bedriften, kan primært tilskrives et uheld i slutningen af november 2015. En ældre foderlade udbrændte, og forsikringsselskabet gav Brian Fruergaard-Roed to valgmuligheder: Få udbetalt skadessummen minus en bod på 20 procent, eller modtag det fulde beløb og brug det til at bygge for. Brian valgte det sidste.

»I første omgang planlagde vi at bygge og renovere for forsikringssummen plus det, vi havde afsat til investeringer. Men da muligheden for at søge støtte opstod, opgraderede vi planerne og satte gang i et gennemtænkt byggeri, hvor vi kan få alle hjørner med, så vi fremadrettet undgår flaskehalse i produktionen,« forklarer han. Miljøgodkendelsen til byggeriet og tilladelsen til at øge besætningen til 409 køer plus opdræt fik han på tre måneder.

Principielt er Brian Fruergaard-Roed ikke tilhænger af støtteordninger og det medfølgende bureaukrati, men han søger støtte til byggeriet, fordi det nedsætter egenbetalingen på projektet, og endelig bliver moderniseringsstøtten ikke kapitaliseret som andre støtteordninger, påpeger han.

»Den slags ordninger har vi haft for mange af i landbruget. Her er nogle af vores ’egne’ penge fra hektarstøtten, så jeg har ingen skrubler over at søge en andel i dem,« begrunder han.

Gennemtænkt byggeri

Den nye kostald på 30 gange 60 meter giver plads til 156 sengebåse, men da 50 sengebåse skal sløjfes i den gamle stald for at give køerne mere plads før malkning, bliver produktionsudvidelsen reelt cirka 100 køer. Omregnet til kg mælk svarer det til en produktionsforøgelse på knap 1,2 millioner kg.

Med flere køer følger flere kalve og ungdyr og behov for mere foder og plads at opbevare det på.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.