Udfordrende år giver tilbagegang for Danæg

Danæg-koncernen kommer ud at 2020 med et resultat, der er lavere end forventet. Det skyldes bla. covid-19 pandemien samt hård konkurrence på det nordiske hjemmemarked.

2020 blev et udfordrende år for Danæg-koncernen, der er delvist ejet af DLG. 

Danæg-koncernens årsregnskab for 2020 viser et resultat før skat (Ebt )på 26 mio. kr. I 2019 lød resultatet på 41 mio. kr.  Omsætningen for 2020 lyder på 1,1 mia. kr. mod 1,3 mia. kr. i 2019. 

Et resultat, der er ikke lever op til koncernens forventninger til året, og som er præget af COVID-19 pandemiens påvirkning af foodservice-sektoren generelt samt en betydelig overforsyning af æg på det svenske marked.

”År 2020 har været krævende for alle aktører i fødevarebranchen, herunder også ægbranchen. Derfor realiserer vi ikke det forventede resultat for året, men set i lyset af både covid-19 pandemien og priskonkurrencen på det skandinaviske marked, ser vi alligevel resultatet som acceptabelt. Generelt har vi set en stigning i salget til detailkunder, hvilket dog langt fra har kunnet opveje de meget negative effekter, covid-19 pandemien har haft på både foodservice-sektoren og på en række af vores eksportmarkeder",  siger koncernchef Jann Dollerup Vig Jensen i en pressemeddelelse.

Overforsyningen af æg i Sverige har medført et betydeligt pres på markedet.

”Det var ventet, at denne ubalance på markedet ville fortsætte ind i 2021, men med et svensk marked, som i januar blev hårdt ramt af fugleinfluenza, ser det svenske marked nu ind i den modsatte situation med et lavere udbud af svenske æg i forhold til efterspørgslen. Kombineret med de fortsatte påvirkninger fra covid-19 pandemien, ser ægbranchen således ind i endnu et spændende og turbulent år,” siger Jann Dollerup Vig Jensen.

Koncernen oplever generelt en øget efterspørgsel efter både skalæg og forædlede ægprodukter - særligt på eksportmarkederne, hvor kunderne i stigende omfang har fokus på kvalitet og fødevaresikkerhed. Der ses samtidigt en betydeligt stigende interesse for nye innovative fødevarer baseret på æg.

”Vores netop afsluttede opkøb af det finske pakkeri og produktselskab Munax Oy i Finland vil muliggøre et endnu større fokus på at imødekomme den stigende efterspørgsel efter at bringe nye og innovative produkter til markedet. Dette kombineret med Munax’ stærke position på det finske marked gør, at vi vil kunne styrke vores relationer til en række kunder yderligere, ligesom vi forventer større muligheder på eksportmarkederne, ” siger koncernchefen.

Som en positiv effekt af årets resultat har generalforsamlingen i DANÆG Holding A/S valgt at udlodde udbytte til sine ejere, DANÆG amba og DLG amba.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle