Udfordringer med smågriseafsætning: Udbudspuklen vokser enormt i Tyskland

Næsten 500.000 slagteklare grise i Tyskland mangler at blive slagtet , og det gør afsætningen af smågrise vanskelig.

Den meget omtalte udbudspuklen af slagteklare grise fortsætter med at vokse, fordi slagtekapaciteten ikke matcher udbuddet af grise.

Den tyske producentforening ISN anslår nu, at udbudspuklen er vokset til næsten 500.000 slagteklare grise, som ikke er afhentet til slagtning.

"Tyske myndigheder er åbenbart klar over den alvorlige situation, men kommer ikke rigtig i gang med at udstille de nødvendige slagtetilladelser. For smågriseomsætterne er det således en udfordring at finde ledige slagtesvinestalde", siger Markus Fiebelkorn, markedsanalytiker hos Danske Svineproducenter, om den nuværende situation i Tyskland.

Trods en fortsat stigende udbudspuklen af slagteklare grise holder VEZG-smågrisenoteringen fast og forbliver på 27 euro svarende til 238 kr. inkl. vægtregulering.

Markus Fiebelkorn påpeger, at markedssituationen er forskellig i de enkelte regioner i Tyskland, selv om noteringerne er stabile.

"Nogle omsættere har set sig tvunget til at nedjustere tillæggene de seneste uger, mens andre omsættere holder tillæggene stabile. I teorien er det kun noteringen, der afspejler markedsforholdene, mens tillæggene afspejler værdien af det specifikke smågriseparti. I praksis svinger tillæggene imidlertid også på grund af markedssituationen og forstærker således prisudsving på smågrisemarkedet. Det gælder specielt for frie smågrisepartier, hvor smågriseproducenten ikke har en fast aftager for sine smågrise", siger han.

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle