Udsigt til voldsom stigning i energiomkostninger

Mange landmænd vil opleve, at deres omkostninger til energi stiger yderligere her i 2022.

De i forvejen høje omkostninger til energi bliver ikke mindre i 2022. Tværtimod.

Sådan lyder advarslen fra Landbrug & Fødevarers energichef, Jens Astrup Madsen, efter at flere energiselskaber har bebudet, at de hæver deres tariffer for distribution af el fra 1. april 2022, dvs. prisen på transport af el gennem elnettet.

Selskaberne forklarer det med, at de har højere omkostninger til indkøb af el, der skal dække nettabet i kablerne. Nettab er den energimængde, der går tabt, når strømmen transporteres fra produktion ud til boliger og virksomheder.

Selskabet Cerius, der driver cirka 25.000 kilometer el-net i Østdanmark, og som er et af de selskaber, der hæver tarifferne, forklarer, at deres nettab er på 4-5 procent af den samlede mængde el, som transporteres gennem nettet.

Bruger man Cerius som eksempel, kan man her se, at i april 2022 stiger prisen for transport af strøm hos dem fra 19 øre til cirka 38 øre pr. kilowattime. Andre selskaber landet over har bebudet lignende prisstigninger.

Fra Jens Astrup Madsen lyder det, at det især er tiltag i forbindelse med den grønne omstilling samt omkostninger i forbindelse med nettab, der er årsag til tarifstigningerne.

"Der er ingen tvivl om, at skal du for eksempel transportere strøm fra en solcellepark eller vindemøllepark fra et yderområde langt væk, er der et betydeligt nettab, som skal finansieres", siger han.

"Og for os er det helt afgørende, at den grønne omstilling sker så omkostningseffektivt som overhovedet muligt. Det betyder, at der ikke må laves overinvesteringer, men heller ikke underinvesteringer. Med andre ord, der skal laves de investeringer i netværket, som er nødvendige, men ikke mere", siger Jens Astrup Madsen.

Dyrt mellem 17-20

Flere selskaber kører også med såkaldt timetariffer, som har til formål at mindske trafikpropperne i elnettet. Det betydre, at tarifferne typisk er højest mellem klokken 17 og 20 i vintermånederne, hvor spidsbelastningen er størst.

Bruger man igen Cerius som eksempel, kan man her se, at tariffen for distribution af el i spidsbelastningsperioden klokken 17-20 stiger fra oktober 2022 fra de i dag cirka 59 øre til 99 øre pr. kilowattime.

Fra Jens Astrup Madsen lyder det, at for landmænd og fødevarevirkomheder bliver det til prisstigninger, der kan mærkes i det kommende år. Han forklarer, at rigtig mange landmænd og fødevarevirksomheder bruger mere eller mindre den samme mængde strøm døgnet rundt.

"Det kan ikke passe, at folk, der ikke kan ændre på deres energiforbrug, skal betale for, at andre kan få nogle goder for, at de kan flytte deres strøm", siger Jens Astrup Madsen, der fortæller, at L&F politisk arbejder for, at disse virksomheder ikke bliver ekstra ramt af en tidsdifferentiering.

Han tilføjer, at selskaber ikke kan lave tarifstigninger uden en godkendelse fra Forsyningstilsynet. L&F har endnu ikke regnet på, hvad tarifstigningerne betyder i kroner og ører i ekstra omkostninger for den enkelte landmand.

Faktaboks

Stigning i energiomkostninger i 2022

  • Energipriserne forventes fortsat at stige i løbet af 2022. De stigende energipriser er et internationalt fænomen. Årsagerne til dette er mange, f.eks. begrænsede leverancer af gas fra Rusland af politiske årsager.
  • Samtidig vil el-tariffen stige i 2022, hvilket ifølge Landbrug & Fødevarer vil betyde voldsomt øgede udgifter til energi. Tarifstigningerne i Danmark er derimod et udslag af primært den grønne omstilling i Danmark, forklarer organisationen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle