Udskældt regel for udenlandske praktikanter fjernes

Ny aftale forbedrer ordningen for udenlandske praktikanter på det grønne område. Fremover vil opholdsperioden for udenlandske praktikanter stige fra 12 til 18 måneder.

Udenlandske praktikanter, der er ansat i dansk landbrug og på gartnerierne vil fremover få styrket deres retsstilling og mulighed for at blive længere i Danmark.

Det sikrer en ny aftale mellem udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye og parterne bag Det faglige udvalg for Jordbrugets Uddannelser. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Udlændige- og Integrationsministeriet.

Aftalen betyder blandt andet, at praktikanter inden for det grønne område kan forlænge deres ophold fra 12 til 18 måneder.

En af dem, der har set frem til den udvidelse af praktikant-opholdet er økologisk ægproducent Carsten Møller ved Aabenraa og praktikant vietnamesiske Mahan, som har været i Danmark siden august sidste år. 

"Jeg er meget glad for Manh, han er en god og rigtig stabil medarbejder og vil gerne lære mere. Jeg ansætter han som fodermester, fordi han er så dygtig. Men ellers ville det være rart for begge parter, at der er 18 måneder, hvor man kan få et arbejdsfællesskab og beslutningsgrundlaget bliver bedre for, om det skal føre til en ansættelse som fodermester. Når det kun har varet i 12 måneder, så kommer praktikanterne knapt nok ind i arbejdsgangene, før de skal videre. Så det er glædeligt med den nye aftale", siger Carsten Møller.

Fagligt udvalg

De udenlandske praktikanter vil med aftalen også få mulighed for at klage til et fagligt udvalg, hvis der opstår tvister med virksomheden i forbindelse med deres ophold. Udvalget vil kunne træffe afgørelse om eventuel erstatning og godtgørelse.

For at sikre, at det vil være muligt for danske elever på erhvervsuddannelserne at få en praktikplads, vil der blive stillet krav om, at virksomheder der bruger praktikantordningen, selv har ansat eller forsøgt at rekruttere elever under erhvervsuddannelse, hvis der er væsentlig mangel på praktikpladser.

Herudover styrker aftalen også tilsynet på området,

Aftalen er indgået mellem udlændinge- og integrationsministeren samt Landbrug og Fødevarer, 3F’s grønne gruppe og Arbejdsgiverforeningen GLS-A.

Regeringen forventer i indeværende folketingsår at fremsætte et lovforslag, der udmønter de dele af aftalen, som kræver lovændring.

Tilfreds minister

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye siger:

"Nu får de udenlandske praktikanter i landbruget bedre forhold. Det er jeg meget glad for. Jeg vil gerne takke parterne på det grønne område for et rigtig godt forhandlingsforløb".

Godt med 18 måneder

Lone Andersen, viceformand i Landbrug og Fødevarer, er også glad for den nye aftale.

"I L&F er vi tilfredse med aftalen og det gode samarbejde, der har været mellem organisationerne og ministeren. Vi er særligt glade for, at aftalen indeholder en forlængelse af opholdsperioden for udenlandske praktikanter fra 12 til 18 måneder, da det giver den unge mulighed for at dygtiggøre sig yderligere samtidig med, at det gavner landmanden".

Peter Kaae Holm, gruppeformand i 3F’s grønne gruppe, har især fokuseret på praktikanternes vilkår.

"Det har været vigtigt for 3F at styrke praktikanternes retssikkerhed. De får nu samme muligheder som danske erhvervsuddannelseselever til at kunne klage over deres oplæringsforhold. Det har vi oplevet mange eksempler på, at der er brug for. Samtidig forpligter aftalen arbejdsgiverne til at søge efter danske elever inden de ansætter en udenlandsk praktikant. Det er et stærkt signal at sende".

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle