Udtagning af landbrugsjord: To styrelser blev advaret om problem med kompensation for mere end et år siden

Problemet om manglende kompensation til paragraf 3-arealer har været kendt i mere end et år - endnu ingen løsning.

Det er mere end et år siden, 8. marts 2021, at deltagere i et informationsmøde om vådområde- og lavbundsordningerne gjorde Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen opmærksom på, at lodsejere med naturarealer ikke kan forventes at medvirke i lavbunds- og vådområdeprojekter, hvis de ingen kompensation får fra 2023.

- Vi kan ikke lave projekter uden at kunne give kompensation for vådlægning og tinglysning af vådområdedeklaration på disse arealer, lød det blandt andet fra en deltager ifølge et referat med en 'samlet besvarelse af spørgsmål-svar' ved informationsmødet. .

Svaret fra de to styrelser lød ifølge referatet, at ’da beregninger har vist, at ejere af naturarealer ikke påføres et tab ved medvirken i et vådområdeprojekt, ’må der ikke gives EU-finansieret støtte’.

En deltager ville så vide, om problemet kunne løses ved, at man giver kompensation via nationale midler.

’Det er en politisk beslutning, - ikke noget, Landbrugsstyrelsen kan svare på’, hed det i referat af mødet 8. marts 2021. 

På mødet blev det i følge spørgsmål-svar oversigten også stillet spørgsmålet: "Hvornår kan der ikke længere gives tilskud til "natur"-arealer (permanent græs uden ansøgt støtte?" 

Svaret var: Fra 2023, når der skal gives nye tilsagn.

Ser med alvor på det

Mere end et år senere ser det alligevel ud til, at omfanget af konsekvenserne er kommet bag på myndighederne, det er i alt fald  en problemstilling, der spekuleres over i Fødevareministeriet og i Miljøministeriet netop nu.

LandbrugsAvisen har bedt henholdsvis fødevareministeren og miljøministeren om en kommentar til den akutte krise for lavbundsindsatsen, som 45 borgmestre påpegede for mere end to uger siden.

Arbejder på højtryk

Svaret, der er afsendt af Fødevareministeriet lyder:

- Det er afgørende, at vi får taget så meget lavbund ud som overhovedet muligt. Ministeriet ser med alvor på den problemstilling, som borgmestrene gør opmærksom på. Regeringen prioriterer den grønne dagsorden for så vidt angår natur, miljø og klima. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøministeriet arbejder derfor på højtryk for at finde en løsning’.

Borgmestre advarede

Problemstillingen, de tre 45 borgmestre især pegede på i deres brev til regeringen af 4. maj 2022, er en kombination af flere :

Forbuddet mod at gødske, sprøjte og omlægge paragraf 3-arealer, som træder i kraft 1. juli 2022.

Samtidig har Landbrugsstyrelsen meldt ud, at styrelsen fra 2023 ikke vil give kompensation til landbrugsarealer, der har status som natur.

Konsekvenserne er i følge borgmestrene, at lodsejere med den type arealer fremover ikke vil kunne få kompensation.

- Det er særdeles kritisk for udtagningsindsatsen, skrev borgmestrene.

Efter, at dette kom frem, har både kommuner og Landbrugsstyrelsens eget jordfordelingskontor sat arbejdet med en lang række lavbundsprojekter i bero.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle