Udtjente bygninger kan være milliarder værd

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Ejendomsmægler-mantraet om de tre vigtigste ting ved et hus gælder også, når mulighederne i udtjente driftsbygninger overvejes. Den rigtige placering og den gode idé kan blive en fin forretning.

60.000.000 kvadratmeter - et areal så stort som Fanø. Så meget dækker de staldbygninger, der af en eller anden grund ikke længere bruges til det oprindelige formål. Omregnet i hektar er det 6.000 af slagsen. Eller sådan cirka det samme som Frijsenborg Gods, der er en af de største jordbesiddelser i landet.

Et optimistisk regnestykke viser, at der er mange penge at hente, hvis den inaktive bygningsmasse kommer i brug igen. Ved at udleje for bare 250 kr. pr. kvm om året repræsenterer den samlede bygningsmasse en lejeværdi på 15 mia. kr. Årligt.

Alt eller intet

Men, for der er naturligvis et men, førend landmænd med gamle driftsbygninger kan skovle de mange milliarder ind: Beløbet er et skøn og viser først og fremmest de indtjeningsmuligheder, der ligger i at få aktiveret den bygningsmasse, som ikke bliver brugt. Der er med andre ord et potentiale, som venter på en god ide for at blive udløst. Uden en god ide er der ikke nogen forretning i at have tomme staldbygninger.

»I Danmark har vi rundt regnet 100 mio. kvm driftsbygninger. Heraf bruges de 40 mio. kvm til deres oprindelige formål, altså som svine-, kvæg- eller kyllingestalde og ladebygninger. Af de resterende 60 mio. kvm vil jeg vurdere, at omkring halvdelen af bygningerne burde rives ned og fjernes, fordi de enten er slidt op eller på anden måde helt utidssvarende,« skønner landskonsulent og arkitekt Kræn Ole Birkkjær fra Seges.

»Men den anden halvdel på 30 mio. kvadratmeter kan faktisk godt bruges til noget fornuftigt,« lyder Kræn Ole Birkkjærs bedste vurdering.

Masser af kvadratmeter

»Det mest afgørende er sådan set, hvor bygningerne ligger i landet og i landskabet. Typisk er det i et bælte på 20-30 kilometer rundt om de store byer, at man har de største chancer for at skabe en forretning ud af at bruge staldene til noget andet. Det handler i allerhøjeste grad om infrastruktur, hvis man fx vil bruge det til oplagring eller udstilling.«

»En svinestald ude i det åbne land med lang afstand til andre mennesker kan måske slet ikke bruges til andet end svin. Samme stald tæt på en by og med let adgang fx på motorvej kan have et helt andet potentiale. Nogle bygninger kan være nok så gode, men hvis de er gemt langt ad vejen, så kan det vær en stor udfordring at få dem udlejet til et andet formål,« fastslår Kræn Ole Birkkjær og tilføjer:

»Der er enorm forskel på, om du udlejer råt gulv til opmagasinering af campingvogne, eller om du indretter kontorer til udlejning. Og der er også enorm forskel på den fornødne investering.«

Stald som lager

En oplagt mulighed er at bruge stalden til opbevaring. Hos firmaet Hans Schourup A/S i Tranbjerg ved Aarhus mærker man en stor interesse fra blandt andre landmænd, der ønsker at etablere og tilbyde en eller anden form for lagerhal.

»Jeg tror, at vi alene i år har fået forespørgsler fra 10, der gerne vil etablerer et lager,« fortæller depotchef Nick Rasmussen fra firmaet, der leverer alt udstyret til at indrette lagerrum i fx udtjente stalde.

»Det er ikke kun landmænd, vi får henvendelser fra,« understreger Nick Rasmussen. »Men vi har leveret bokse til en landmand, der nu har et sted mellem 1.000 og 1.200 opbevaringsrum fordelt på flere lokaliteter. Så det er bestemt et marked i vækst,« fortæller Nick Rasmussen.

»Men det er en stor investering, og man skal være sikker på, at griselugten er helt væk. Det går simpelt hen ikke, hvis folks oplagrede ting kommer til at lugte af gris.«

Andre muligheder

Hvis man savner inspiration til, hvad man skal stille op med sine gamle stalde, så kan man søge ideer på www.genanvendgaarden.

Seges har i samarbejde med Byggeri og Teknik i Herning Kommune udarbejdet tre info-pjecer om eksempler på sanering og genanvendelse af tiloversblevne landbrugsbygninger.

Få mere info her: 

  • http://genanvendgaarden.dk/gode-eksempler.aspx
  • www.landbrugsinfo.dk - søg på »sanering og genanvendelse«.

Faktaboks

Tjekliste: Værd at overveje før du går i gang 

  • Hvor megen plads er der brug for til butikslokale, værksted, lager, kontor mv., og om der evt. er mulighed for udvidelser? 
  • Kan lokalerne varmes op, er der bredbånd og telefoner, strøm til maskiner samt om der er tilstrækkelige parkeringsmuligheder.
  • Hvilke tilladelser kræves der i forbindelse med bygningsarbejder og ændring af bygningernes funktion.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle