Udvalgt til weekend: Kæmpelandbrug i Rumænien gav underskud de første 12 år

Flere års underskud og manglende salg af jord presser Agri Invest.

Konceptet var enkelt og lige til, da Agri Invest gik ind i Rumænien:

Køb jord billigt. Og sælg den dyrt.

Det koncept fristede 45 fortrinsvis landmænd, der tilsammen købte aktier for 41 mio. kr. i selskabet i 2005. Og blot fire år senere var kredsen af aktionærer vokset til 280 og aktiekapitalen til 320 mio. kr.

I dag snart fjorten år senere kan de mange aktionærer se tilbage på et forløb, hvor det kun er lykkedes at gennemføre én af de to oprindelige idéer: At købe jord billigt.

Ikke solgt jord endnu

Frem til i dag har selskabet købt 11.500 hektar rumænsk landbrugsjord. Prisen for jorden har i gennemsnit været cirka 15.000 kr. pr. hektar.

Men der er endnu ikke solgt noget jord af betydning. Og indtil forrige år var det endnu ikke lykkedes at lande et overskud på driften.

"Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har haft meget store udfordringer i Rumænien", fortæller Preben Hansen, der er formand for Agri Invest og har været med som aktionær næsten lige siden starten.

"Vi er ikke lykkedes med salg af jord af nogen nævneværdig størrelse endnu. Samtidig har vi haft meget svært ved at ’knække koden’ og skabe overskud på landbrugsdriften. Det har ikke været så let, som vi alle troede, det ville blive", siger Preben Hansen.

Først og fremmest peger han på, at det har været et kæmpe arbejde at komme i gang. Der er brugt rigtig mange ressourcer på at trimme strukturen og driften og at løfte udbytterne op på et niveau, hvor de kan betale udgifterne til løn, maskiner og input som såsæd, gødning og pesticider.

"Det var simpelthen græs og busksteppe, vi satte ploven i. Det har været meget krævende at dyrke jorden op og få udbytterne op på et fornuftigt niveau".

Ekstremt vejr

Som en anden faktor peger han på, at ekstremt og uforudsigeligt vejr er en kæmpeudfordring på de godt 10.000 hektar, aktielandbruget har under plov i det vestlige Rumænien tæt på grænsen til Serbien og to steder ved Bukarest i den østlige del af landet, hvor der i runde tal dyrkes henholdsvis 4.500, 3.200 og 2.500 hektar.

"Fra officielt hold kan et år blive erklæret for et nationalt tørkeår, mens vi året efter oplever, at afgrøderne står under blankt vand i ugevis i vækstsæsonen. Det gør det virkelig udfordrende at levere høje og stabile udbytter", siger Preben Hansen.

Men noget tyder på, at danskerne har knækket koden. I 2017 - 12 år efter selskabet blev stiftet - lykkedes det for første gang at få overskud på driften, og 2018 gav også et plus. Overskuddene var på henholdsvis 6,4 og 8,6 mio. kr.

I år mangler Agri Invest stadig at høste cirka 600 hektar med majs, og lige nu tegner 2019 ikke til at blive alt for godt.

For tørt - og for vådt

Året startede meget tørt. Derefter stod mange marker under vand i maj-juni.

"I år har vi høstet væsentligt under budget i nogle afgrøder, ligesom priserne p.t. er lave", siger Steen Pedersen, der er driftsleder på de 5.700 hektar, der ligger ved Bukarest.

Gennem årene er jorden bl.a. blevet forbedret med store mængder kalk, undergrundsløsning med grubber og med dræning.

"Som det ser ud nu, er formlen den, at vi skal holde sædskiftet helt simpelt med vinterhvede og vinterraps som de primære afgrøder", forklarer Steen Pedersen.

Alternative løsninger

Hvis vejret driller, må han og Agri Invests anden driftsleder Jan Kærvang Nielsen finde på andre løsninger.

"I år havde vi for eksempel den udfordring, at 800 hektar vinterraps, vi såede sidste efterår, ikke spirede frem på grund af tørke. Der var vi nødt til at så solsikke og majs i foråret i stedet for", siger Steen Pedersen.

Denne artikel er udvalgt til weekend fra ugens avis, der udkom lørdag.

Faktaboks

Stor forskel på høst:

 • Vinterhvede 4,5-8,0 ton
 • Vinterraps 1,5-3,5 ton
 • Solsikke 1,8-3,5 ton
 • Kolbemajs 4,0-9,0 ton
 • Meget afhængigt af vejret,
er der stor variation i
udbytterne hos Agri Invest
i Rumænien

Tålmodige aktionærer kan skimte lyset:

To år med overskud på driften og et forventet snarligt salg af 3.400 hektar kan være vendepunktet for Agri Invest A/S.

 • 2005: 45 aktionærer køber aktier for 41 mio. kr. Selskabets formål og forretningsmodel er at tjene penge på at købe billig jord i Rumænien og sælge jorden dyrt.
 • 2007: Frem til 2009 købes i alt 11.500 hektar, som i dag er fordelt på de tre sites Oravita, Videle og Amaru.
 • 2008: De første 800 hektar tages i dyrkning og sås til. Aktionærkredsen er nu oppe på 280 og egenkapitalen udvidet til 320 mio. kr. 
 • 2016: Flere jorde købes, og arealet under plov runder 8.700 hektar.
 • 2017: For første gang siden starten i 2005 får selskabet overskud på driften, 6,4 mio. kr. 
 • 2018: For første gang får selskabet overskud i resultat før skat, 5,4 mio. kr. For anden gang er der overskud på driften, 8,6 mio. kr.
 • 2019: Agri Invest ejer 11.500 hektar, hvoraf de 10.200 dyrkes. Afgrøderne er primært hvede og raps, når vejret tillader det, samt solsikke, majs og lidt soja. Der forhandles med en køber om salg af selskabets 3.400 hektar i det vestlige Rumænien. Handlen forventes at falde på plads i løbet af vinteren.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle