Udvalgt til weekend: Landmænd skal hjælpe unge med særlige behov på vej

Pensioneret politimand har etableret uddannelsestilbud for unge med særlige behov ved Dalum Landbrugsskole.

Dyr, planter og natur kan noget helt særligt med mennesker. Derfor er der store perspektiver i at inddrage landmænd og landbrugsdrift i en indsats for at gøre unge med særlige behov parate til livet og til at være beskæftiget på en arbejdsplads i landbruget. Det mener pensioneret politimand Bjarne Clemmensen fra Ringe på Fyn.

Han har i hele sin 39-årige karriere som politimand været dybt engageret i arbejde med børn og unge.

Nu har han sat sig et nyt mål: Han vil skabe en dansk udgave af EU-begrebet "Social Farming", som i mere end 20 år er blevet udbredt i en lang række EU-lande. Men ifølge Bjarne Clemmensen kun i meget lille omfang i Danmark, og det vil han lave om på.

"Det handler om at genskabe den sociale omsorg, som landbruget tidligere har været kendt for".

Treårigt STU-forløb

Bjarne Clemmensen har derfor stiftet organisationen Green Care Brahetrolleborg, hvor han selv er bestyrelsesformand og primus motor.

Organisationen har lejet sig ind i lokaler på Dalum Landbrugsskoles afdeling i landsbyen Korinth. Her har Clemmensen og hans bestyrelse og medarbejdere siden begyndelsen af året været i fuld gang med at opbygge en tre-årig, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, også kaldet STU.

De første syv elever er i gang. Målet med det særlige STU-forløb i Korinth er at gøre unge mennesker klar til at være på en arbejdsplads i landbruget.

"Det første år foregår på skolen, hvor de unge får basal viden om jordbrug, dyr og maskiner og bliver forberedt på det at være på en arbejdsplads", forklarer landbrugsleder Michael Lund.

Efter det første år skal de unge i ulønnet praktik i op til et år. Det er her, landmændene kommer ind i billedet.

Praktikværterne, landmændene, vil, alt efter den unges niveau, modtage et tilskud og også få pædagogisk støtte fra Brahetrolleborg under hele praktikforløbet.

Ikke hårde unge

Bjarne Clemmensen understreger, at de unge elever på Brahetrolleborgs STU-forløb ikke er unge med en hård og barsk baggrund.

"De ryger ikke, drikker ikke og laver ikke hærværk. De er stille og rolige og ret tilbageholdende. Nogle, som har siddet bagest i klassen og har haft en svær skolegang".

Lilly Jørgensen, Fyns Familielandbrug, har plads i bestyrelsen for Green Care Brahetrolleborg.

Også hun har positive forventninger.

"Jeg er gået ind i opgaven, fordi jeg ser mange unge, som er ordblinde, og som har svært ved at få en uddannelse, fordi de ikke tror på sig selv. Jeg tror, de vil have stor hjælp af et længere forløb, hvor de både får noget socialt og noget fagligt. Det er der rigtig mange landmænd, der er gode til at give".

Bjarne Clemmensen glæder sig til at se projektet folde sig ud. Det er mere end 20 år siden, idéen om Social Farming blev sået hos ham.

"Jeg har min inspiration fra et besøg i Holland for Rigspolitichefen for 22 år siden. Da var jeg ude at besøge en ’green care farm’. Det var det, der skabte min tilgang til det her. Og så det, at jeg altid har arbejdet med unge mennesker".

Artiklen er udvalgt til weekenden fra LandbrugsAvisen nr. 42.

Faktaboks

STU og Social Farming med afsæt i Korinth

  • STU står for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Det er et tre-årigt uddannelsesforløb, der henvender sig til unge mellem 16 og 25 år med særlige behov.
  • Social Farming (eller green care) er landbrug, der kombinerer landbrug og landbrugsdrift med sociale opgaver.
  • Social Farming er i forskellige versioner udbredt i en række EU-lande - i Holland er der ifølge Bjarne Clemmensen 1.200 farme.
  • Social Farming er også udbredt i Norge, Sverige, Belgien m.fl.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle