Udvalgt til weekend: Landmand fik finansieret ny stald på 14 dage

Jutlander Bank og DLR Kredit var hurtige til at bevilge penge til Rasmus Nielsens nye kostald.

Selv om man er ny kunde i en bank, behøver det ikke at tage lang tid at få bevilget penge til en stald.

Det er mælkeproducent Rasmus Nielsen ved Støvring et godt bevis på.

Han havde kun været kunde i den lokale Jutlander Bank i godt seks måneder, da han forelagde banken et projekt om en betydelig udvidelse af kvægbruget mellem Støvring og Nibe, en udvidelse, som indbefattede byggeri af en ny kostald til 440 køer, ny gylletank og ekstra plansiloer til ensilage.

Pris: 8,5 mio. kr.

"Og de blev bevilget på bare to uger. Det var ret vildt", siger Rasmus Nielsen, som tog stalden i brug for seks måneder siden.

Stærk produktionspris

Når det gik så hurtigt med at få finansieringen bevilget, kan det tilskrives flere ting. Men det, der især vægtede højt, var den imponerende udvikling, som Rasmus Nielsen har stået i spidsen for, siden han overtog ejendommen i 2013.

Eksempelvis er køernes ydelse steget fra 7.800 kg EKM til nu 12.160 kg EKM pr. ko.

Der er også gradvist indsat flere køer i staldene, og hele indsatsen har mundet ud i en produktionspris på skarpe to kroner pr. kg EKM i flere år i træk.

"Jeg har bevist, at jeg godt kan tjene penge på at producere mælk her på bedriften, og det har da formentlig være stærkt medvirkende til, at finansieringen faldt så hurtigt på plads", vurderer Rasmus Nielsen.

Han tilføjer, at det formentlig også har haft betydning, at landbrugsrådgiveren i Jutlander Bank kendte Rasmus Nielsen og hans far fra SparNord, hvor rådgiveren tidligere var ansat.

"Vi fulgte med rådgiveren over i Jutlander Bank, fordi de gerne vil landbruget. Det ville SparNord ikke", mener Rasmus Nielsen.

For lille til støtte

Uden at dvæle for meget ved det bemærker den unge mælkeproducent, at den hurtige finansiering står i skærende kontrast til kommunens håndtering af byggeplanerne. Det tog et års tid, før miljøgodkendelsen var i hus.

"Jeg havde også håbet, at vi kunne få tilskud til at bygge stalden. Men selv om vi byggede 440 pladser til køer, var det for lidt, da styrelsen skulle prioritere pengene", lyder det ærgerligt fra Rasmus Nielsen.

Til gengæld er han tilfreds med, at DLR Kredit tilbød at lægge 80 pct. af de godt otte mio. kr., imens Jutlander Bank tog sig af resten.

Klar til næste fase

Stalden er bygget ganske traditionelt og med øje for, at der skal være mindst mulig teknik, som kan gå i stykker på trælse tidspunkter og udløse store omkostninger til vedligehold.

Rasmus Nielsen har indtil videre valgt at bibeholde den 18 år gamle malkestald, og køerne drives derfor 150 meter fra den nye kostald til den gamle, hvor malkestalden er placeret.

Selv om køerne skal gå 100 af de 150 meter udenfor, fungerer det upåklageligt ifølge Rasmus Nielsen. Stalden er dog placeret og indrettet således, at han om nogle år kan bygge en stald ved siden af med et nyt malkecenter.

"Nu skal jeg først spare lidt op, så vi kan lægge nogle af pengene til den næste investering selv", siger han.

I forbindelse med indkøringen af den nye stald købte han sin fars 140 køer og forpagtede hans ejendom. Rasmus Nielsen driver godt 300 hektar, men ejer kun 123 selv.

"Så længe vi kan lave aftaler med grovfoder og gylle, er det formentlig billigere end at købe jord", lyder vurderingen.

Faktaboks

Rasmus og stalden

  • Plads til 440 køer inklusiv et afsnit til goldkøer og kælvende køer.
  • Indviet i marts.
  • Der er investeret 8,5 mio. kr. i stald, plansiloer og gylletank.
  • Totalentreprise med Kristian Hansen, Aaalestrup. Finansieret af Jutlander Bank og DLR Kredit.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle