Udvalgt til weekend: Sag om lille vandløb svulmede op - "Grotesk sag"

"Vi har vedligeholdt Kratbæk, præcis som vi altid har gjort", siger fire landmænd efter et års konflikt med Skive Kommune om vedligeholdelsen af 410 meter privat vandløb.

"De kom med bål og brand, og de behandlede os som børn, der er sendt ind til skoleinspektøren. Det er en grotesk sag".

Landmand Kristian Østergaard Jensen får med få ord antydet, hvordan det kunne gå til, at en beskeden sag om et lille vandløb i Skive Kommune er svulmet op endt som en bitter og langvarig konflikt mellem fire landmænd og kommune. Sagen om de 410 meter af Kratbækken fylder efter knap et år et adskillige ringbind hos landmændene. De og Skive Kommune har hver især spenderet tusindvis af hhv. egne og skatteborgernes kroner på advokater og jurister, konsulenter, møder, besigtigelser, påbud efter påbud.

410 meter vandløb

Stridens æble er det lille, temmelig uanselige, private vandløb Kratbæk.

Det er vel 60 cm bredt, og der er ikke set en fisk i bækken i mands minde. Det dykker ned i et rør godt 400 meter efter sit udspring på Kristian Østergaard Jensens mark og falder flere meter på sin vej ud mod Lovns Bredning. De fire naboer passer selv de 410 meter af vandløbet, som de er bredejere til. Når det gror til, bliver det ryddet. Sommetider med håndkraft, andre gange med maskine. Men i november 2018 år kom en medarbejder i kommunen forbi på tilsyn lige efter, at én af bredejerne havde ryddet godt op i vandløbet, der er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven.

Kommunens medarbejder syntes, det så voldsomt ud og indberettede sagen.

Strakspåbud i mørk tid

Kommunen handlede straks: Alle fire landmænd blev 6.-7. december ringet op og varslet om, at de havde 14 dage til at bringe vandløbet tilbage til tilstanden før ’opgravningen’.

Så var stemningen slået an i julemåneden - tre af fire lodsejere vidste ikke engang, at den fjerde havde ryddet vandløbet. Siden er det gået slag i slag med konfliktoptrapning: Landmændene ville, med advokat ved deres side, ikke makke ret og følge påbuddet. De syntes ikke, de havde gjort noget forkert, havde blot gjort som altid.

Så blev påbuddet skærpet - nu på grund af ’tilsvining’ af vandløbet med okker. Drænrørene blev proppet til af kommunen.

Undersøgelser af både drænvand og vandløb viste dog snart, at der ikke var noget okkerproblem. Kommunens propper blev fjernet.

"Der har aldrig været okker i det vandløb", siger Kristian Østergaard Jensen.

Fandt kompromis

De fire landmænd fastholdt længe deres modstand mod kommunens påbud, som de påklagede til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Men kommunen havde bestilt en konsulentundersøgelse af Orbicon, som støttede, at oprensningen af Kratbæk var "meget alvorlig" for vandløbets biologiske og fysiske forhold - børsteorm, dansemyg, vårfluer og biller m.m. havde brug for fast bund i vandløbet at lægge æg i.

"Nu kørte de frem med småkravlet", som Kristian Østergaard Jensen siger.

Så landmændene tabte i klagenævnet og de fire landmænd og deres familier var efterhånden trætte af sagen. Da kommunen satte en ny sagsbehandler på, som de bedre kunne tale med, besluttede de at få sagen bilagt og selv retablere Kratbæk med sten og spærringer. Arbejdet blev godkendt af kommunens medarbejder.

"Så regnede vi jo med, at den sag var ovre", siger Kristian Østergaaard Jensen.

Ikke godt nok

Men nej: Nu underkendte Skive Kommune sin egen medarbejder. Så nu skal vandløbet retableres igen - dog for kommunens regning. En entreprenør har lagt ler og store sten ud i vandløbet, til lodsejernes utilfredshed. De mener, vandløbet er ændret til noget, det aldrig har været. Men det værste er, at han er kørt ud på de våde marker og har efterladt dybe kørespor i marken.

"Køresporene er så dybe, som vores gummistøvler er høje. Marken er skadet for lang tid fremover", siger Kristian Østergaard Jensen.

Næste kapitel af Kratbæksagen følger: en erstatningssag mod kommunen.

Faktaboks

Privat vandløb:

  • Kratbæk er privat, og der findes derfor ikke noget regulativ for, hvordan det skal vedligeholdes.
  • Vandløbet ligger i et okkerpotentielt område, men vandprøver af både drænvand og vandløb har vist, at der ikke er noget okkerproblem.

Advokatens råd blev ikke fulgt:

  • Landboretskonsulent Hans Ole Kristensen, Agri Nord, foreslog i februar 2019, at Skive Kommune droppede sit påbud og indledte en dialog med lodsejerne om de fremtidige bestemmelser for vedligeholdelse af vandløbet. »Sagen er i høj grad opstået på grund af forskellige forventninger til vandløbets tilstand og vedligeholdelse. Med sådanne aftaler kan sager i fremtiden undgås, og det vil lodsejerne i hvert fald også være glade for«.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle