Udvalgt til weekend: Trods 61 afslag: "Fortsæt med minivådområder!"

Betingede afgørelser skaber usikkerhed blandt de landmænd, der har søgt om at lave minivådområder. Landbrugsstyrelsen maner til besindighed.

Over 200 af de landmænd, der har søgt om at etablere minivådområder, har i deres e-boks modtaget betingede afgørelser på deres ansøgning.

Heraf har 61 landmænd rent faktisk modtaget et betinget afslag, men det betyder ikke, at ansøgningen ender med det. For da afgørelserne kun er betingede, kræver ansøgningerne mere sagsbehandling, inden den endelig afgørelse er klar, men:

"Det er noget rod. Der bliver sendt nogle svar ud, som faktisk ikke betyder noget. Et betinget afslag kan sagtens blive til et tilsagn og omvendt", siger oplandskonsulent Lene Gadegaard, Lemvigegnens Landboforening.

Faktisk forventer hun, at stort set alle ansøgere ender med et tilsagn.

"Dels er det den melding, vi har fået fra styrelsen, dels er systemet sådan, at vi ikke kan sende en ansøgning om et område ind, uden at de grundlæggende rammer er på plads. Derfor er det gode projekter, vi har sendt ind", siger Lene Gadegaard og fortsætter:

"Så jeg forstår egentlig ikke behovet for at en betinget afgørelse, for det giver bare usikkerhed blandt landmænd".

Rod med it-system

Afgørelserne skyldes Landbrugsstyrelsens problemer med et it-system, der har forsinket sagsbehandlingen af ansøgningerne. Så for at landmændene kan gå videre med deres projekter, har de fået betingede afgørelser.

Kritikken går dog på, at det blot øger arbejdsmængden hos den i forvejen pressede styrelse, og at de betingede tilsagn kun har ringe værdi, fordi sagsbehandlingen ikke er slut.

"Det er bestemt meningen, at et betinget tilsagn skal give landmændene muligheden for at gå videre med deres projekter og indhente de nødvendige tilladelser. Det kan vi kun opfordre til, at de gør", siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen Mette Hyldebrandt-Larsen i en skriftlig kommentar, hvor hun bakker op om Lene Gadegaards tro på, at alle ansøgere ender med et tilsagn:

"Vi beklager, hvis det har skabt usikkerhed i erhvervet. Vi deler oplandskonsulenternes optimisme og har, ligesom dem og landmændene, stor interesse i, at vi får etableret flest mulige minivådområder".

Hos Landbrug & Fødevarer kalder viceformand Thor Gunnar Kofoed situationen for "meget uheldig":

"Vi frarådede fra start, at man gav betingede afgørelser, men det har styrelsen ikke ønsket at lytte til", siger viceformanden, der er frustreret over it-problemerne:

"Landmændene har vist, at de er klar til at gøre deres, og så kan det ikke nytte, at systemet ikke kan levere varen. Man kan ikke blive ved med at undskylde sig med it-problemer".

Faktaboks

Minivådområder

  • Ved ansøgningsrunden for 2019 får alle 338 landmænd, der har fået tilsagn om støtte til minivådområder, udbetalt halvdelen af pengene. Tilsagn kræver, at placering, dimensioner og opland er godkendt efter vejledningen.
  • Først bagefter skal der søges landzonetilladelse og laves VVM-screening og for nogle udledningstilladelse. Ligger projektet inden for strandbeskyttelseslinjen, skal der indhentes tilladelse hos Kystdirektoratet også.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle