Udvikling eskalerer: Danmark er blevet 10.000 ammekøer fattigere på to år

Bestanden af ammekøer fortsætter sit frie fald. Det seneste år er den danske bestand reduceret med 6.700 styk.

Det går rask ned ad bakke for de danske kødkvægsproducenter, når man måler på antallet af køer, de har i stalde og på marker.

Ifølge Danmarks Statistik var der ved udgangen af tredje kvartal 6.700 færre ammekøer i Danmark sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. Kigger man tilbage til 2020 er antallet af ammekøer svundet ind med 10.000 styk til nu 74.400 køer.

Bladrer man tilbage i tallene hos Danmarks Statistik, var der ved indgangen til 2008 114.385 ammekøer i Danmark. Siden er det faldet nogenlunde år for år kun afbrudt af en periode i 2013 og 2014, hvor bestanden skiftevis gik over og under 100.000.

Ser man på malkekøerne er det nogenlunde status quo. I 2008 var der 555.845 malkekøer og ved udgangen af tredje kvartal i år lå det på 557.831 styk. Det seneste år er der dog reduceret i staldene med mælkeproduktion, idet der nu er 5.700 færre malkekøer.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle