Undren i minkkommissionen: 'Det stod jo i bilaget'

Oplysningen om, at det ville kræve ny lovhjemmel at aflive alle mink, fandt aldrig vej til det vigtigste mødedokument, der lå foran ministrene, da de traf beslutningen om at aflive alle mink. Men hvorfor ikke? I dag fik vi et bud på svaret i granskningskommissionen.

Minkkommissionen kom torsdag et lille skridt nærmere svaret på, hvorfor helt afgørende oplysninger om, at det ville kræve ny lovhjemmel at aflive alle mink, ikke fandt vej til sagens centrale såkaldte cover-dokument.  Selv i de højere geledder i embedslaget i flere ministerier var det ellers næsten almen viden i månederne frem til beslutningen.

Derudover fremgik det af bilag, som Fødevareministeriet i sidste øjeblik fik lagt med i mødematerialet forud for mødet i regeringens koordinationsudvalg. Her var der lagt op til to indstillinger, der begge krævede hjemmel: En dvalemodel, hvor avlsdyr blev bevaret, og en egentlig nedlukning af erhvervet.

Men hvorfor havnede den oplysning ikke i coveret – det dokument, som ministrene forventes at læse forud for et møde?

I vidneskranken torsdag sad Lisbeth Gro Nielsen, der som kontorchef i Justitsministeriet havde opgaven med at sammensætte coveret.

En SMS-korrespondance med departementsråd Pelle Pape fra Statsministeriet viste, at hun fik besked på at sammensætte og indsamle materiale til sagen i koordinationsudvalget klokken 15:30 – altså kun seks timer før, mødet blev afholdt.

Skimmede bilag

Det fremgik også af afhøringen, at hun i forløbet med at samle materiale fik kendskab til to bilag fra Fødevareministeriet, der beskrev hjemmelsudfordringer ved både at lukke erhvervet permanent og en dvalemodel, hvor man bevarede avlsdyr.

Men i retslokalet forklarede hun, at hun kun havde skimmet bilaget og ikke 'forstået det'. Dokumentet var på daværende tidspunkt et arbejdsdokument med mange kommentarer.

De centrale informationer fandt derfor ikke vej til hoveddokumentet, forklarede hun.

Udspørger Jakob Lund Poulsen ville vide, om oplysningerne ikke var relevante at få med i coveret.

Hun forklarede, at hun ikke havde den viden, og hvis hun havde haft den, ville hun skrive den ind,

Det fik kommissionsformand Michael Kistrup til at bryde ind, for, som han sagde, den viden var der jo – den stod jo i bilaget?

Lisbeth Gro Nielsen forsvarede sig med, at det materiale, hun modtog, ikke var færdigt, og at hun derfor ikke havde lagt vægt på det.

Slettede sætning

Under afhøringen kom det også frem, at det var Lisbeth Gro Nielsen, der fysisk havde fingeren på delete-knappen, da en central sætning på foranledning af Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, blev pillet ud af dokumentet.

Der stod, at 'en total nedslagtning, inkl. alle avlsdyr, vurderes af være fatal for branchen'.

Under afhøringen af Barbara Bertelsen kom det frem, at hun ikke fandt ordet 'fatalt' egnet i et cover til ministrene. Hun ville heller ikke bruge et ord som katastrofalt.

Til gengæld kunne hun ikke svare på, hvorfor man ikke bare valgte et andet ord end fatalt.

Det kastede Lisbeth Gro Nielsen lys på. Hun forklarede, at hun kom med forskellige forslag til Justitsministeriets departementschef Johan Legarth, der havde den direkte kontakt til Barbara Bertelsen.

Ingen af forslagene passede tilsyneladende Johan Legarth, for det endte med, at sætningen blev streget ud.

Heller ikke Fødevareministeriet, der stod bag sætningen, fik lejlighed til at reformulere sætningen forud for mødet.

Det bliver ellers gentagne gange oplyst af afhørte fra andre ministerier, at ansvaret lå hos dem, og at det var deres ressortområde. Men omkring den sætning, der kan tolkes sådan, at en aflivning af erhvervet var lig med en de facto lukning, havde ministeriet ikke indflydelse.

Afhøringen torsdag, som var nummer 18 i rækken, bidrog også endnu en gang til fortællingen om, at flere ministerier var endog meget bevidste om manglende lovhjemmel til den vidtgående beslutning om at aflive alle mink.

Kontorchef i Finansministeriet Asbjørn Brink forklarede, at han allerede i september 2020 kendte til den manglende hjemmel, såfremt man fra politiske hold bevægede sig den vej.

Finansministeriets rolle var at beregne størrelsen af kompensationen, og allerede den 10. september anslog han, at en nedslagning af alle mink ville løbe op i 10-15 mia. kroner.

Før et møde i regeringens økonomiudvalg i slutningen af september 2020, hvor Finansministeriet forbereder materialet, rundsendte han en mail til sine kolleger om, at beslutningen ville kræve ny lovhjemmel.

Det var også en oplysning, han tog med videre til i begyndelsen af november, da regeringen varmede op til at træffe beslutningen om minks fremtid i Danmark.

Bare en serviceoplysning

Faktisk stod det i en såkaldt håndakt til finansminister Nicolai Wammen, da han trådte ind i mødet, at der ville skulle skabes lovhjemmel til tiltaget.

Men det var blot en serviceoplysning, der ikke skulle flages for ministeren, lød det fra Asbjørn Brink, der dermed nedtonede informationen. Han oplyste, at der efterfølgende ville skulle laves et beslutningsgrundlag om, hvad der ellers skulle ske.

I en tidlig version af håndakten til Nicolai Wammen stod der også, at statsministeren på mødet ville forventes at argumentere for fuld aflivning af alle mink i Danmark.

Det er interessant, fordi det stadig er uklart, hvem der fik den idé, da ingen myndigheder har valg at stå på mål for den oplysning og fik også kommissionsmedlem Helle Krunke på banen. Hun ville gerne vide, hvor den oplysning kom fra.

Det erindrede Asbjørn Brink ikke, og sætningen blev også ændret af en afdelingschef, så der stod, at statsministerens position var 'uklar'.

Emneord

minkkommissionen , Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle